GENERALFORSAMLING

2022

Generalforsamlingen, der finder sted en gang årligt, er ABC’s Venners øverste myndighed.
Det er her, alle medlemmer kan komme med forslag eller rette kritik over for handlinger, som de mener strider imod hensigten med ABC’s Venner

ABC’s Venners generalforsamling den 21. marts 2022

Formand Erik Steen Jørgensen bød velkommen til de 23 fremmødte og især til Anders Bach Petersen der var indbudt fra ABC til at snakke med vennerne (efter generalforsamling) om fremtidens ABC-logo og tøj efter det var blevet vedtaget på ABC’s generalforsamling at klubbens navn ændres til ABC København.
Herefter blev Ole Nimand indstillet til hvervet som dirigent Han takker for valget og konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt og sagde at der ikke er noget evt. så alle spørgsmål og ønsker skal behandles under formandens beretning. Herefter ordet til formanden.

Bestyrelsens beretning.
Generalforsamlingen 2021 var grundet corona rykket frem til den 2. juni, men er nu, ifølge vore love, igen kommet på plads, altså til første kvartal i det nye år.

I juni rykkede vi ind i ABC’s lokaler, hvor vi er nu. Samarbejdet med Husum for alle var slut, eller som der humoristisk er blevet sagt ”vi er flyttet hjem til mor.” Samarbejdet med ABC er på den måde blevet endnu bedre, vi har i det daglige nemmere ved at hjælpe hinanden. Også Tirsdagsholdet har stor glæde af det.
Der er blevet indkøbt nye borde, klapsammen borde i samme størrelse som de gamle. ABC og Vennerne betaler hver halvdelen. De nye borde får vi i morgen tirsdag.

Coronaen har, på mange måder, lagt en dæmper på vores aktiviteter. Vi kunne bl.a. ikke afholde den sædvanlige Sommerudflugt for Tirsdagsholdet, som det jo var blevet en tradition. I år ændrer vi det lidt, fredag den 20. maj, afholder vi en hygge / motionsdag i Jægerspris. Med morgenkaffe, en cykeltur i det dejlige Hornsherred, eller en gåtur omkring Jægerspris slot. Senere tænder vi for grillen, og hygge resten af dagen. Der vil være plads til ca. 35.

Stokkeløbet blev afviklet den 20. november. Det blev en god dag, mange deltog, og vejret var rigtig godt. RuneHansen havde i dagens anledning opfundet en rute omkring Utterslev mose. Ruten skulle køres 3 gange, og der blev gået til stålet. Fritz havde glemt at tage sin cykel med, Seidelin kørte forkert, bedre en sættes af. Formanden kunne ikke tælle til 3. Men Jørgen Ejdum var hurtig, slog Robert i spurten og lille Leif blev henvist til 3. pladsen.
Stokkefar blev en kvinde, en ægte ABC’er, gennem 25 år. Medstifter af De seje sild, selv kørt lidt på landevejen, i den første trico som sildene havde. Hun har altid været parat til at give en hånd med når der blev kaldt og i det daglige en stor hjælp for formanden. Birte Boesgaard Jørgensen blev velfortjent Stokkefar 2021.
Som bekendt var det sidste gang Vennerne stod for at arrangere Stokkeløb. Vi har aftalt med ABC’s bestyrelse, at de igen overtager arrangementet, men vi hjælper selvfølgelig hvis ABC kalder.

Fredag den 3. december var det tid til Vennernes Julefrokost. Der var fuldt hus, og som ved Stokkeløbet havde familien Busborg sørget for god forplejning, med god hjælp fra de mange dejlige hustruer som altid giver en hånd med. Det gode gamle Eger-lotteri var som altid populært og det blev en hyggelig eftermiddag.

ABC’s generalforsamling den 26 maj 2021 blev Jørgen Hertz valgt som ny formand. Jørgen har selv taget hele turen på både bane og landevej, og er derfor godt kendt med den opgave han har påtaget sig. Vi ønsker held og lykke med at drive ABC ind i fremtiden.

ABC’s venner uddelte 2 præmiecheck 2.500. kr. til Marita Jensen samt 7.500 kr. til Team ABC-junior, som blev overrakt til Patric Wonsyld.

Husk ABC afholder åbent løb 21. maj 2022.

ABC’s rytterfest blev afholdt den 6. november. En del af bestyrelsen deltog, som vi plejer. Vi medbragte gavecheck til Gustav Wang og Carl-Frederik Bévort for deres store nationale og internationale resultater, samt mange andre resultater på såvel bane som landevej. Dejligt at kunne hjælpe de unge talenter lidt på vej. Det var et godt år for vore rytter.

Onsdag den 9. februar 2022 havde vi besøg af Michael Mørkøv, ca. 65 cykelfolk mødte op, til en god aften. Michael havde forberedt sig godt, flotte billeder blev vist, han fortalte om sit liv såvel som cykelrytter som privat. Han havde medbragt de flotte trøjer og også OL-guldmedaljen, som de tilstedeværende kunne prøve at få i hånden. 500 gram vejer sådan en.
Efter et spændene foredrag havde Erik Busborg sørget for lidt til hals og gane.

Det ruller for Tirsdagsholdet. Der flot deltagerantal, selv her i skrivende stund hvor det er på vintercyklerne, men selvfølgelig håber antallet går i vejret, når det igen bliver forår og sommer, når sommer-raceren og de korte ben kan luftes.
Vores næstformand, vores service mand, hygger om os med et veldækket bord og kaffe, ja såmænd nu også sodavand. Herman Jeppesen fører regnskab over os, har tjek på hvem der cykler og drikker kaffe, hvem der kun cykler eller kun drikker kaffe (også kendt som ”solskinsdrenge”).
Det har vi i bestyrelsen stor glæde af at kunne se. Hvorfor? Joh, så kan vi evt. se hvis der er en vi ikke har set i en længere periode, og så kontakte vedkommende, og høre hvad årsagen kan være.

Traileren har vi solgt i oktober måned. Den blev desværre ikke længere brugt, så vi mente det var det mest fornuftige. Vores gode sponsor og tidligere rytter Henrik Holtz, var så venlig at købe den da vi tilbød den til ham.

Som afslutning vil jeg gerne takke alle for et godt år, selv om det er blevet styret af Corona. Stor tak til alle som har givet en hånd med, hjulpet på den ene eller anden måde. Tak til vore sponsorer. Stor tak til mine bestyrelseskolleger, og ikke mindst til Erik og Anne Busborg, der trods sygdom hele tiden var klar når vi kaldte.

På bestyrelsens vegne.
Erik Steen Jørgensen

Der var ingen bemærkninger til beretningen og blev derfor enstemmigt godkendt.

Kasseren aflægger beretning
Kasserer Mogens Harboe delte regnskabet ud og gennemgik regnskabet, der var ingen spørgsmål til regnskabet og det blev enstemmigt vedtaget.

Indkomne forslag.
Der var ikke kommet nogle.

Valg af bestyrelse.
Følgende bestyrelsesmedlemmer og revisorsuppleant var på valg.

Næstformand Herman Jeppesen.
Kasserer Mogens Harboe
Bestyrelsesmedlem Kurt Heinola
Bestyrelsesmedlem Rune Hansen
Revisorsuppleant Fritz Mogensen

Alle modtog genvalg (for 2 år) under store klapsalver.

Kontingent
Der var enighed om at fastholde kontingentet som tidligere år.
Det er 100 kr. som medlem af ABC's Venner og yderligere 250 kr. hvis man at kører med tirsdagsholdet.

Afslutningsvis stod Rune Hansen for det traditionelle ABC-hurra og dirigenten takkede for god ro og orden.

Herman Jeppesen, referent.