GENERALFORSAMLING

2020

Generalforsamlingen, der finder sted en gang årligt, er ABC’s Venners øverste myndighed.
Det er her, alle medlemmer kan komme med forslag eller rette kritik over for handlinger, som de mener strider imod hensigten med ABC’s Venner.

ABC’s venners generalforsamling den 19. februar 2020

Formanden, Erik Steen Jørgensen, byder velkommen til årets generalforsamling og indstiller Ole Nimand som dirigent og han bliver valgt. Ole takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen er lovlig indkaldt samt at der ikke er noget eventuelt så alle spørgsmål og ønsker skal behandles ved formandens beretning som han dermed giver ordet.

Formandens beretning

Ved generalforsamlingen den 27 marts 2019 var vi i fuld gang med forberedelserne til ABCs 125 år jubilæum. Det nedsatte udvalg arbejdede med hver sine opgaver. At komme nærmere ind på selve jubilæumsdagen kommer jeg ikke, vi var alle samlet på dagen, og sidder hver især med vores minder.

Dagen startede jo som bekendt på Vester Kirkegård, med nedlæggelse af kranse og taler ved Fr. Borgbjerg og A.C. Mejers grave, samt blomster og tale ved Anker Jørgensens grav. Vi var ca. 20 der var mødt op.

Kl. 12 startede receptionen, Vennerne stod for arrangementet, hvilket også var gaven til ABC, undertegnede holdte en kort tale og overgav hermed arrangementet til ABC’s formand Hasse Larsen.
Ca. 100 mennesker fandt glædeligt vej til ABCs flotte lokaler, samt en dejlig buffet.
Dejligt at se rigtig mange ”gamle” medlemmer. Nævnes skal det da, at det ældste medlem Fritz Ravn som i 2020 kan fejre 75-års jubilæum i ABC, havde fundet vej helt fra Kolding. For sine præstationer på cyklen i 50erne og 60erne, samt senere medlemskab af ABCs bestyrelse, kunne Ole Ritter og Hasse Larsen hædre ham som æresmedlem, det var en meget rørt Fritz som takkede.
Det blev en god dag som først sluttede sent.
Jeg skal på Vennernes og ABCs vegne takke alle som kom forbi, og var med til at gøre 125 års jubilæet en stor ABC dag. Ligeledes en stor tak til alle som gav en hånd med.

Af pengegivende opgaver blev det af flere grunde i 2019 kun til Sjælsø rundt i samarbejde med Jens Veggerby, tak til de 6 mand som hjalp. Stjerneløbet i Roskilde var blevet til motionsløb, og kunne ikke tilpasses til os.

Michael Sandstød spurgte om ABC’s venner kunne hjælpe Lyngby CC med deres 100-års jubilæums løb, vi sagde ja og deltog med 10 kontroller, det skal lige nævnes at 2 ABC venner Henrik Elmgreen og Per Vibe stod for at lave programmet til løbet. Betalingen for dette var en dejlig og hyggelig aften på Bakken med stegt flæsk.

Midt på sommeren fik vi en henvendelse fra ledelsen i junior teamet, de havde et ønske om en cykelholder til tre cykler, som vi bevilligede.

Tirsdagsholdet: Vintercyklerne blev sat i stald, da vi kom ind i maj, flotte rene racercykler kom på gaden. En god og dejlig sommer stod for døren, rigtig mange gode ture blev kørt, desværre havde vi også et par uheld.
Som sædvanlig blev der kørt i 2 til 3 hold. Raketholdet kørte langt og stærkt.
De to hold kortere og i adstadigst, med HEJ holdet som agterlanterne.
Vi var 15 til 20 deltagerne ryttere som mødte op kl. 10.
Ligeledes til kaffen kl. 12. Dejligt var det at der var så mange ”solskinsdrenge” som også mødte op.
Stor tak til Herman Jeppesen og Kurt Heinola for det dejlige kaffebord I disker op med.

Sommerturen 2018 blev jo grundet en varmevandsbeholder som faldt ned i Jane og Jørns sommerhus, flyttet til Rune og Ingers sommerhus. Men den var heldigvis sat op igen inden vi den 15. maj 2019 kunne drage til Vestsjælland, og besøge Jane og Jørn i deres dejlige sommerhus.
Dagen startede med et dejligt morgenbord, inden vi kom afsted på cyklerne, og pigerne fik gået en lang tur. Efter en dejlig god cykeltur, med kun en punktering, jeg nævner ingen navne, men doktor Hansen var hurtig og cyklen klar igen.
Tilbage hos vort værtpar stod en dejlig frokost på bordet. Det blev en hyggelig eftermiddag. Tak til værtsparet. Som en sidebemærkning kan det lige nævnes at sommerturen her i 2020 bliver den 28. maj fra Wai og Erik Seidelin i Dalbyhuse

Desværre blev der ingen sommercykelferie i 19. Heldigvis har Viben ikke mistet sit gode humør. Så den 15 juni drager 23 personer heraf 16 ryttere afsted til Bornholm.

I 2018 arrangerede Rune Hansen en dejligtur til Glumsø, hvor vi kørte rundt om søen, desværre blev dette arrangement ikke til noget i 2019.
Jeg håber det lykkedes Rune at arrangere en lignende tur i indeværende år.

For mig er det en stor glæde vi igen har fået Herman på cyklen.

Lørdag den 19. oktober blev dagen for årets Stokkeløb.
Festudvalget med Erik Busborg i spidsen, havde dækket op med et flot morgenbord.
Anne Busborg var igen løbskommissær og løbsleder, så kl. 10 havde hun startlisten klar, og der blev kørt til Dynamovej. Vi skal nok finde et andet sted fra i år, grundet der er kommet et lyskryds på Dynamovej.
Stokkefar blev en velfortjent Rune Hansen stort tillykke Rune, det havde du virkelig fortjent. Se referat på vores hjemmeside.

Den 26. oktober afholdte ABC sin jubilæums fest/rytterfest.Det blev en flot ABC-aften, med god mad og drikkelse, samt den sædvanlige præmieuddeling. ABC’s ryttere har igen i år haft en flot sæson, med mange indkørte præmier.
Benjamin Hertz blev verdensmester, Emil Schandorff og Joshua Gudnitz begge fra Team ABC-junior kom også til VM. Alle modtog de en gave fra vennerne.

Den 8. november inviterede vi alle fra vennerne, som havde hjulpet til ved jubilæet, til et besøg i Arbejdermuseet. Der var arrangeret en rundvisning på 1 times tid. Herefter var der frokost i museets restaurant, med efter følgende kaffe og lagkage.

Den 6. december afholdt Vennerne julefrokost. Det blev igen en god og hyggelig dag. Festudvalget havde sørget for alt, meget flot julefrokost, med diverse drikkevarer, og flot bordpynt. Eger lotteriet blev der kæmpet om, med flotte præmier.

Tirsdag den 17. december kørte Tirsdagsholdet for sidste gang i 2019, ønskede alle hinanden en god jul, og på gensyn den 7. januar 2020.
Vejret har drillet lidt, så vi har hygget os lidt på Voldparken.
Vi har fået 4 nye medlemmer i 2019, velkommen til jer.

Bestyrelsen har afholdt de bestyrelsesmøder vi har fundet rigtig, vi tales jo næsten alle, ved om tirsdagen.

Vi ønsker alle et godt nytår, og håber alle for glæde af medlemskabet i 2020. Følg os i øvrigt på hjemmesiden www.abc-vennerne.dk, samt på facebook

Dette er hvad bestyrelsen og jeg har ønsket at fremlægge, men er naturligvis parate til at svare på spørgsmål.

En stor tak for samarbejdet med ABC, og en meget stor tak til vore sponsorer.

Vi takker alle som har hjulpet til med stort og småt i årets løb. En særlig tak til mine bestyrelseskolleger samt vores webmaster Per Vibe.

Erik Steen Jørgensen

Spørgsmål.

Herman Jeppesen meddeler at ABC mangler nogle bestyrelsesmedlemmer og anbefaler nogle til at melde sig.

Rune Hansen vil forsøge at lave en tur til Bogø til sommer herom senere.

Ole og Susanne Nimand vil gerne være tovholder for teltet (boden) til det åbne løb den 22. august som vennerne vil styre og passe han skaffer selv hjælpere til hele dagen.
Fritz Mogensen syntes at det var en god ide.
John Hansen bakker op og vil gerne hjælpe.
Henrik Elmgreen mente at jo mere selvstændige Vennerne gør det, jo bedre bliver det.

Dan Reinhart mente at der skulle opdateres på billedvæggen med bl.a. nye billeder fra 125 års jubilæet. Henrik Elmgreen, Per Vibe, Dan, og Rune Hansen sætter sig sammen og finder ud af dette.

Kasseren aflægger årsregnskab

Mogens Harboe fremlagde sit årsregnskab og forklarede alle poster på fornem vis så alle forstod det så der var ingen spørgsmål til hans udmærket regnskab der blev godkendt med akklamation.

Valg af bestyrelse

Kasserer Mogens Harboe genvalgt (2 år)
Næstformand Herman Jeppesen genvalgt (2 år)
Kurt Heinola B-medlem genvalgt (2 år)
Rune Hansen B-medlem genvalgt (2 år)
Fritz Mogensen Revisorsuppleant valgt (2 år)

Kontingent mindst 100 kr. om året +250 kr. for tirsdagsholdet

Herefter blev generalforsamlingen afsluttet med et stort og flot ABC HURRA

Dermed var det tid til lidt godt – nemlig sandwich smurt med kærlighed af formandens kone Birte dertil øl og vand og vin samt en masse hyggeligt dødsmandssnak som afslutningen på endnu en dejlig ABC-aften.

ABC's Venner