OM

ABC's VENNER

HVAD ER VORES FORMÅL?

ABC’s Venner skal forsøge at fremskaffe økonomiske midler såvel som praktisk hjælp til ungdommen i cykleklubben ABC København.

Dette opnås ved deltagelse i indtægtsgivende arrangementer, salg af støtteannoncer, samt hvis det ønskes, ved at bidrage med hjælpere til ABC’s aktiviteter.

Herudover kan der, i specielle tilfælde, ydes økonomisk støtte til aktive licenshavende ABC-ryttere.

Mindst lige så vigtigt for ABC’s Venner, er det at bibeholde kontakten til tidligere aktive ABC’ere og andre med interesse for cyklesporten. Dette foregår ved sociale arrangementer, der afholdes henover året.

HVAD STØTTER VI OG HVEM KAN SØGE STØTTE?

ABC’s Venner kan yde støtte til aktiviteter, der er til gavn for cykelungdommen i cykleklubben ABC København.

Ansøgning om økonomisk støtte kan kun foregå igennem bestyrelsen for ABC København, der derefter kan indstille egnede ansøgninger til beslutning i ABC’s Venner.

Det er bestyrelsen for ABC’s Venner, der træffer den endelige afgørelse.

Det har vi senest støttet

Der er heldigvis kommet lidt gang i ABC's B&U-afdeling og det har ABC's Venner værdsat, ved at donere fire nye racercykler. Disse kan lånes af børn der vil afprøve om deres fremtidige sport skal være cykling i ABC København.

Herudover er der også blevet givet økonomi til indkøb af nye borde til ABC Københavns klublokale.

Bliv medlem

Skulle du undervejs få lyst til at blive medlem af ABC’s Venner, koster det kun beskedne kr. 100,- årligt, men har du lyst til yde et større beløb, vil det være meget velkomment.

Hvis du også har lyst til at deltage på vores fantastiske motionshold "Tirsdagsholdet", koster det yderligere kr. 350,- årligt, og da deltagelse på Tirsdagsholdet også er betinget af medlemskab af ABC's Venner skal alle der vil at deltage på Tirsdagsholdet altså betale ialt kr. 450,-.

Kontingentet skal indbetales inden udgangen af januar måned. Beløbet skal indbetales via bankoverførsel til konto-nr. 5331 0339596.