GENERALFORSAMLING

2021

Generalforsamlingen, der finder sted en gang årligt, er ABC’s Venners øverste myndighed.
Det er her, alle medlemmer kan komme med forslag eller rette kritik over for handlinger, som de mener strider imod hensigten med ABC’s Venner

Generalforsamling den 2. juni 2021

Formanden Erik Sten bød velkommen og indstiller Ole Nimand som dirigent, han takker for valget og konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt og sagde at der ikke er noget evt. så alle spørgsmål og ønsker skal behandles under formandens beretning. Herefter ordet til formanden.

FORMANDENS / bestyrelsens BERETNING

Det er nu 12 gang jeg skriver formandens/ bestyrelsens beretning, 6 gange for ABC og nu 6. gang for vennerne.
Jeg har kikket lidt i arkivet fra de foregående år. Spændene læsning og hvor sker der meget på et år. Jeg kan se jeg har måttet reducere lidt, alle skulle jo gerne hjem igen inden det blev morgen.

I generalforsamlings-året fra den 20. februar 2020 og til i dag, den 2. juni 2021, er der ikke sket meget, alt blev jo lukket ned grundet corona, Stokkeløb, julefrokost, Vennernes aften. Næ holdt lige her, den 25. februar 2020, havde vi besøg af Brian Holm, en kanon aften med 65 gæster. Brian var i godt humør, og det han ikke kunne fortælle, det kunne Rico, også med dejlige billeder. De supplerede hinanden rigtig godt, og publikum kom også med mange gode indslag.
Efter ca. halvanden time trak vi ind i klublokalet, hvor Busborg stod for et herligt traktement. Aftenen gik, og jeg tror/ ved at alle gik glade hjem. Stor tak til Brian, og Rico samt alle som mødte op.

Et sådan arrangement kunne vi jo ikke i 2021, men bare rolig, vi vender tilbage med et nyt emne, når vi igen får normale tilstande.
En normal tilværelse, skulle jo også gerne betyde, at vi igen kan afvikle Stokkeløb, julefrokost, o.s.v..

Stokkeløbet startede første gang i 1921, altså for 100 år siden.
For snart mange år siden påtog ABC’s venner sig, at afholde dette arrangement. Det er nu på et bestyrelsesmøde blevet vedtaget, at det er sidste gang, vi overlader igen arbejdet til ABC’s bestyrelse.

Tirsdagsholdet: Har jo næsten været lukket det meste af året, Husum for alle meddelte Herman, at lokalet var lukket. Vi skrev ud til rytterne, kan I ikke mødes i små grupper, mødes på en eller anden måde. Hvor vidt det fungerede ved jeg ikke med sikkerhed. ABC’s klublokale var jo også lukket, så det gav ingen mulighed.
I marts fik vi den ide, Vi kunne mødes på parkeringspladsen ved den nu lukkede Bregnerød kro, onsdag den 10. marts kl. 10, vi deler os i 2 hold, køre en time, så havde næstformanden været i Føtex og købe onsdagssnegle, vi havde lavet lidt kaffe, og formanden havde borde og stole med.
Medens vi sad der i kulden råbte en person, ”de farver kender jeg”, ham den gode ven fra februar sidste år. Brian Holm kom til kaffe og brød. Da han senere på dagen var på TV skærmen, sendte han os en lille hilsen.
Succesen fortsatte, ca. hver anden onsdag, som senere blev ændret til tirsdage. Vejret blev lidt bedre, knapt så koldt ,så flere og flere mødte op.
Tirsdag den 25. maj blev den sidste tur i denne omgang, tirsdag den 18. maj var vi 21 deltager, som kørte i små grupper, kl. 11 30 var der kaffe, sodavand en gammel dansk, og de elskede onsdagssnegle kom også på bordet. Solen skinnede alle nød det, slappede af og snakkede efter dagens strabadser, og klargøring til hjemturen.
Vi sluttede 8 mand i silende regn, ingen cykler. Men kaffe og onsdagssnegle.

Vi har måtte afbryde samarbejdet med Husum for alle, de skal selv bruge lokalerne i Videnskabs huset. Vi har været glade for den hjælp de har vist os. Tak til Husum for alle.

Der var ingen fælles tur i år, også p.g.a Corona nedlukning.

Fremover bliver det ABC’s lokale vi kører ud fra, og kommer tilbage til. Altså hvor vi for tiden befinder os. Dejligt med lidt nærmere samarbejde med vores moder klub.
Husk er du ikke med på cykel, er alle altid velkommen til kaffe og brød, samt en hyggelig sludder. Populært kaldet solskindsdrenge.
Det forventes med start den 8. juni.
Planerne er vi mødes kl.10 nedenfor på parkeringspladsen, hvorfra vi kører ud i de sædvanlige grupper.
Kl. 12 er der kaffe, ligeledes som sædvanlig.
Vi skal bede alle om, at grise så lidt som muligt med cykler og sko på trappegangen, hvis man kommer med bil, så lad cyklen blive der.
Stor tak til Herman fra hele Tirsdagsholdet, for det kæmpe arbejde du har gjort både på Voldparken–Bregnerød, og i Føtex.

Det var historien for denne gang. Håber der bliver mere på næste generalforsamling, hvor vi jo gerne efter vore love, kan vende tilbage til 1. kvartal i det nye år.

Tak til alle medlemmer som har støttet foreningen på den ene eller anden måde.
Tak til revisorer og ikke mindst til vores Webmaster Per Vibe, måske bedre kendt som Viben.
Tak til Ole Nimand for at du igen ville være dirigent. Ligeledes en stor tak til mine bestyrelseskolleger, for godt samarbejde i den forgangen periode.

Endnu engang stor tak til alle.

På bestyrelsens vegne.
Erik Steen Jørgensen.

Spørgsmål.

Frits Mogensen spørger til, om der ikke er nogle aktiviteter, opgaver som tidligere, som måske kunne give lidt i kassen.
Per Vibe spurgte til traileren og annoncørerne?.
Traileren bliver ikke brugt mere, så svaret var, den vil blive solgt, ved aftalernes udløb.
Ole Nimand og Per Jess spurgte, hvad med cyklerne efter træningen, når vi flytter lokale?
Carsten Glygård spurgte om hvad med cykellåse?

Svaret er! vi mødes nede foran klubben klokken 10, og kører derfra og kommer tilbage, så tager vi cyklerne med op i klubben, det er ikke så besværligt, og der vil der være kaffe og brød som sædvanligt.

Kasseren aflægger beretning
Mogens Harboe kunne desværre ikke komme, så revisor Anne Busborg fremlagde det fine regnskab og fik det godkendt.

Indkomne forslag.
Der var ikke kommet nogle.

Valg af bestyrelse.
Følgende bestyrelsesmedlemmer og revisor var på valg.

  1. Formanden Erik Sten Jørgensen
  2. Sekretæren Mogens Juhl
  3. Bestyrelsesmedlem Erik Busborg
    Revisor Anne Busborg

Alle modtog genvalg under store klapsalver.

Herefter sluttede generalforsamlingen med at mindes 3 afdøde medlemmer nemlig, Jørgen Topp, Susanne Glygård, og Bjarne (bager) Gustafsen med 1 minut stilhed.

DEREFTER BLEV DER RÅBT ET STORT OG FLOT ABC HURRA FOR VENNERNE.

Og så gik vi over til lidt at spise og drikke og gamle løgnehistorier.