EN HISTORISK GENNEMGANG

I ANLEDNING AF ABC's 125 JUBILÆUM

1894-1903

Frederik Borgbjerg
A.C. Meyer

ABC – Arbejdernes Bicycle Club – er en af Danmarks ældste cykelklubber, stiftet 14. april 1894. Cyklen som transportmiddel var i Danmark for alvor dukket op omkring 30 år tidligere, men den organiserede cykelsport i Danmark havde ikke eksisteret i meget mere end 10-15 år. ABC’erne var altså blandt pionererne i en sportsgren, der skulle udvikle sig til at blive en af de mest markante og fremgangsrige i kongeriget Danmark. Og ABC var fra starten og op gennem årene i lange perioder førende, helt fremme i feltet, sportsligt som organisatorisk. Blandt de i dag endnu eksisterende cykelklubber er kun Dansk Bicycle Club (1881) og Dansk Cycle Ring (1890) ældre end ABC.
Initiativtagerne til den nye klub kom fra diskussionsklubben Karl Marx, deraf navnet. Klubbens første formand Frederik Borgbjerg var socialdemokrat og blev senere folketingsmand og minister. Klubbens første kasserer, A.C. Meyer, kom ligeledes fra arbejderbevægelsen. Det sociale fremgår også af at klubbens første formål var at hjælpe medlemmerne med at erhverve sig en cykel på for arbejdere overkommelige vilkår. En cykel kostede dengang omkring 500 kr., og det var sandelig mange penge i dagens Danmark anno 1894. Derfor lavede man en ordning, hvor klubbens medlemmer i 10-mandsgrupper hæftede solidarisk ved køb af cykler på afbetaling.
Blandt klubbens øvrige formål var agitation for Socialdemokratiet og dyrkelse af det selskabelige samvær. Mens førstnævnte formål efterhånden gled noget i baggrunden, har fest og farver stået på ABC’s program i alle klubbens 125 år!

Allerede i 1895 var der på klubbens generalforsamling forslag fremme om at arrangere åbent løb, men det blev nedstemt. I stedet besluttede man at oprette et sangkor i klubregi – og bevilgede endog kr. 20 til formålet…
Men allerede året efter, 21. juni 1896, afholdt ABC sit første åbne landevejsløb. Løbet gik fra Kildebrønde Kro til 9 mil-stenen på Vordingborgvejen, en distance på 90 km. Vinderens navn kendes desværre ikke, men som et kuriosum kan nævnes, at der i propositionerne var fastsat, at alle cykler skulle veje det samme (!). Cyklen skulle veje mindst 14 kg, og vejede den mindre, blev der puttet sten i sadeltasken, indtil forskellen var udlignet.

Med dette løb holdt sporten for alvor sit indtog i ABC, og sådan skulle det blive fremover. Fra 1897 indførtes rekordkørsler i klubregi, en aktivitet der fortsatte op gennem årene.

I 1898 nedsatte ABC en Landevejskomité, der for alvor satte gang i væddeløbsaktiviteterne. Skærsommerløbet over 4 mil (ca. 28 km) kørtes første gang i 1898 og eksisterede i en årrække. Der kørtes både i en væddeløbsklasse og et ”selskabeligt” løb.
Endnu mere berømt blev det 100 km lange handicap med titlen ”Landevejens Derby”. Det skal erindres, at alle disse løb i tidens ånd blev kørt med enkeltstart.
Det var også i 1898 atklubmesterskabetblev indført. Desværre kendes vindernavnene først fra 1912.

Allerede i sin grønne ungdom havde ABC også cykling for kvinder på programmet. Kvinderne fik en rekorddistance på to mil (ca. 14 km), der skulle køres indenfor en tid af 40 minutter – og det var flere af damerne i stand til.
Også ”turistløb” havde ABC på programmet, men det blev understreget, at man skulle skelne mellem fornøjelsesløb, turistløb og ”gammelmandsløb” og de ”rigtige” cykelløb.