STOKKELØBETS

HISTORIE

STOKKELØBET BLEV KØRT FØRSTE GANG I 1921, OG HAR SIN EGEN HISTORIE.

I 1921 befandt en af ABC’s daværende bestyrelsesmedlemmer, E. Rosenstand, sig på Boserup sanatorium. På en af sine mange vandringer i skoven ved sanatoriet, fandt Rosenstand en tjørnegren som en slyngplante havde givet en spiralsnoning, så grenen blev til en naturstok.

E. Rosenstand fik da den gode idé, at lave et løb for ABC’s nuværende og forhenværende bestyrelsesmedlemmer, så de kunne køre om denne stok, som et vandretrofæ. Årets vinder får en sølvplade sat på stokken med sit navn og tid, og bliver så kaldt "STOKKEFAR" for det år.

Efter løbet samles deltagerne med damer og andre venner af A.B.C. for at få nogle fornøjelige og muntre timer, og glæde sig over det gode sammenhold i A.B.C.

Den første vinder, i 1921, blev bestyrelsesmedlem I. O. Nilsson, han tilbagelagde 20 km i tiden 50 minutter, kørt omkring Damhuskroen. Løbet har været kørt næsten hvert år siden, og der er siden kommet mange navne på stokken. I 1973 blev det nødvendigt at fremstille en fod eller en sokkel, da der ikke længere var plads til flere navne. Vinderen, stokkefar i 1971 Henning Kjær Jørgensen, drejede på sit arbejde en flot fod således, at stokken kan sættes ned i en lille skede. Det gav plads til endnu flere navneskilte til fremtidige ”Årets Stokkefar”.

Peder Pedersen, Wilfred Andersen, Bent Bager Mortensen, Alex Hjorthede samt Erik Steen Jørgensen, har den store ære at have været stokkefar 2 gange.

I 1989 blev løbet åbent for kvinder, og det mangeårige bestyrelsesmedlem Anne Marie Pless blev således den første kvindelige vinder. Siden har fire kvinder vundet. "Stokkefar" i 2015, Anne Busborg, blev den sidste der var plads til på sokkelen som Henning Kjær Jørgensen fremstillede i 1973. Det var derfor blevet tid til endnu en udvidelse og en tidligere cykelrytter fra Nakskov, der er pensioneret snedker, fremstillede da en ekstra sokkel.

Fra begyndelsen blev løbet arrangeret hjemme hos den afgående "Stokkefar". Det hed sig man “hentede stokken”, fik morgenmad og en lille dram inden forsamlingen begav sig, ud på en af "Stokkefar" valgt rute. Efter løbet mødtes man igen, i mange år i lokale kroer eller festlokaler, og som der blev sagt den gang ”med madammerne.” I nogle tilfælde med medbragt mad. Der blev skrevet sange og der blev festet til langt ud på aften. Senere ændrede det sig til, at man mødes i ABC’s klublokale ”med damer”. I 2012 blev det aftalt, i mellem ABC’s bestyrelse og ABC’s Venners bestyrelse, at Vennerne afholder arrangementet, og at løbet i tidens ånd er åbent for begge køn. Man mødes kl. 9 til morgenkaffe, samt ifølge reglerne ”en lille en til halsen”. Igennem mange år er løbet blevet kørt på Dynamovej i Herlev. Et lille løb på ca. 15 km. Herefter vendes der tilbage til klubben, hvor en frokost står på bordet. Som i tidligere tider hygges der i flere timer, og der bliver også tid til præmieuddeling.

Efter ABC's Venner havde afviklet løbet i 2021, 100 år efter starten, overgik arrangementet atter til moderklubben - ABC København.

LØBETS REGLEMENT.

Der udvælges en chefkommissær, som skriver startlisten på de deltagene ryttere. Denne samt formanden bestemmer hvordan og hvor mange "etaper" der skal køres.

De senere år er der kørt 3 etaper: Udskilningsløb, Pointløb samt et Handicap, men dette er ingen betingelse. Der køres om en samlet første plads, altså en form for omnium. Efter hver afdeling tildeles 1 point til nr. 1, 2 points til nr. 2, o.s.v. Alle fuldførende skal have point, f.eks. får nr. 10 får 10 point. Den der ved løbets afslutning har færrest point, bliver vinder af løbets såkaldt “hurtigst tid”. Han bliver ikke "Stokkefar", selv om det naturligvis kan ske, men kampen om stokken er en anden.

KAMPEN OM STOKKEN.

Som i gamle dage, er titlen en hæder til en person som har gjort et stort arbejde i ABC-regi. En sådan person udpeges af en lille jury bestående af den afgående "Stokkefar", formanden og evt. et bestyrelsesmedlem. Det er ingen betingelse, at "Stokkefar" deltager i løbet, men vedkommende skal dog være tilstede.

Da kampen om stokken ikke gælder om at køre hurtigst, kan man sådan set og næsten helt uden snyd, “fabrikere” en resultatliste, med den nye "Stokkefar" som vinder. Efter gammel tradition kan juryen give eller fratrække points.

PRÆMIER.

Hurtigst tid (altså den rytter der på retfærdig vis har fået færrest points) modtager en præmie samt blomster.

“Stokkefar”modtager Stokken, blomster samt en erindringsgave.

Nr. 2 og 3 modtager vin samt blomster. Der udover er det op til hvad bestyrelsen evt. ønsker.

Redigeret med tidssvarende regler.
ABCs Venners bestyrelse 2016