SENESTE

NYHEDER

Kære medlem af ABC’s Venner:

HAR DU GLEMT OS?


Som du måske husker, skulle kontingentet være indbetalt inden udgangen af januar måned. Desværre har mange tilsyneladende glemt det.

Kontingentet er kr. 100,- årligt for medlemskab af ABC's Venner. Ønsker du også at deltage på Tirsdagsholdet koster det yderligere kr. 250,- årligt, og da deltagelse på Tirsdagsholdet også er betinget af medlemskab af ABC's Venner skal alle ønsker at deltage på Tirsdagsholdet altså betale ialt kr. 350,-, alle øvrige kr. 100,-.

Skulle du have lyst til at indbetale mere er du selvfølgelig velkommen til det.

Beløbet bedes indbetalt på konto: 5331 0339596 snarest muligt.

Vi håber, at du stadig vil være med til at støtte det gode formål, hvor vi blandt andet bruger størstedelen af dit kontingent til at støtte ABC Københavns ungdomsarbejde.

Med venlig hilsen

ABC’s Venner, bestyrelsen

Indkaldelse til Generalforsamling

ABC’s Venner

 

Mandag den 6. marts er det 12. gang denne generation af ABC’s venner indkalder til generalforsamling. Kl. 19.00 i ABC’s klublokale, Kobbelvænget 65, 2700 Brønshøj.

Generalforsamlingen afholdes i følge Vennernes love, paragraf 9.

Dagsorden er følgende:

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning.
 3. Kassereren aflægger årsregnskab.
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelse:
  Formand (2 år).  Sekretær (2 år). 1 bestyrelsesmedlem (2 år).
 6. Valg af Revisor (2 år).

På valg er:

 1. Erik Steen Jørgensen, formand (modtager genvalg)
 2. Mogens Juhl, sekretær (modtager IKKE genvalg)
 3. Erik Busborg, bestyrelsesmedlem (modtager genvalg)
 4. Valg af revisor, Anne Busborg (modtager genvalg)

Da der ikke er noget punkt eventuelt, skal evt. debat foregå under formandens beretning.

Indkomne forslag skal være formanden i hænde, senest 8 dage før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen vil der blive budt på øl, vand og sandwich samt mulighed for hyggesnak.

Vel mødt.

ABC’s venners bestyrelse

Kære medlem af ABC’s Venner:

HAR DU HUSKET?

At vores regnskabsår går fra 1. januar til 31. december, hvorfor kontingentet for 2023 skal være indbetalt inden udgangen af januar måned.

Har du endnu ikke fået betalt for 2022, så er det ved at være sidste udkald.

Kontingentet er kr. 100,- årligt for medlemskab af ABC's Venner.

Deltager du på Tirsdagsholdet koster det yderligere kr.250,- årligt, og da deltagelse på Tirsdagsholdet også er betinget af medlemskab af ABC's Venner, skal alle der deltager på Tirsdagsholdet betale ialt kr. 350,-.

Skulle du have lyst til at indbetale mere er du selvfølgelig velkommen til det.

Beløbet bedes indbetalt på konto: 5331 0339596 inden udgangen af januar 2023.

Vi håber, at du stadig vil være med til at støtte det gode formål, hvor vi blandt andet bruger størstedelen af dit kontingent til at støtte ABC’s ungdomsarbejde.

Med venlig hilsen

ABC’s Venner, bestyrelsen