SENESTE

NYHEDER

Julefrokosten nærmer sig!

Fredag den 8. december kl. 14.00

Som det efterhånden er blevet en tradition, så afholder ABC’s venner også i år en julefrokost. I år bliver det det den  8. december kl. 14 i ABC’s lokale. ALLE medlemmer af ABC's Venner er velkomne.
Prisen er 250. kr. pr. deltager. Tilmelding samt betaling senest den 27. november.
Der bliver budt på en god buffet med øl, vand og en lille skarp, kaffe med likør, cognac og lidt til den søde tand.
Under kaffen vil der blive mulighed for at deltage i ABC's populære "Egerlotteri" hvor der som sædvanligt vil være flotte præmier.

Tilmelding til Erik Steen. Betaling skal ske på vores konto 5331 0339596.

Vi glæder os til at se jer alle til nogle hyggelige timers samvær.

Venlig hilsen bestyrelsen.

Tirsdagsholdet skifter snart til vintertid!

Som i måske alle har bemærket, så har den første efterårsstorm lige raseret i Danmark, og det minder os i den grad om, at vi igen skal vænne os til, at mere ustadigt vejr er på vej.

Det får selvfølgelig også betydning for Tirsdagsholdets cyklister, der efter en lang dejlig sommer så småt skal tænke på at gemme raceren væk og igen finde vintercyklen frem.

Tirsdag den 31. oktober bliver sidste tur på sommercyklen og fra den 7. november kommer vores ture til at foregå på vintercykler. Sikkert er det derfor også, at nogle vil bruge skovene som deres foretrukne rute, imens andre stadig vil foretrække at køre på landevejen. Det er helt op til jer selv.

Udgangspunkt for turene er stadig de samme, nemlig fra ABC's klublokale hver tirsdag kl. 10. Og selvfølgelig mødes vi atter i klublokalet kl. 12, hvor der er kaffe på kanden. 

Tidligere formand og æresmedlem i ABC, Jørgen Jensen, er død.

Efter en periode med svær sygdom, er tidligere formand for ABC Jørgen Jensen, afgået ved døden 86 år gammel. Jørgen døde i starten af februar 2023 og er blevet begravet på Stubbekøbing kirkegård.

I 1969 blev Jørgen Jensen medlem af ABC, efter at hans ældste søn var begynde at vise interesse for cykelsporten. Cykelløb for børn var et forholdsvist nyt fænomen dengang og sammen med andre forældre indså Jørgen hurtigt, at der manglede noget organisation for børne-cykelrytterne i ABC og han blev derfor en af hovedmændene bag starten af ABC’s B&U-afdeling.

Jørgen var et stort organisationstalent og blev derfor også hurtigt, valgt som bestyrelsesmedlem. I starten var hans arbejdsområde B&U-afdelingen, men efterhånden som Jørgens to drenge Peter og Bo blev ældre, begyndte bestyrelsesarbejdet for ABC at fylde mere og mere.

I 1979 blev han valgt til formand, en post han besad indtil 1982. Han var god til at uddelegere og følge op på om opgaverne blev udført, men var ikke selv bleg for at påtage sig mange opgaver, store såvel som små. Når ABC afholdt cykelløb så var det, både før og efter Jørgens formandstid, ham der sammen med en anden (oftest Bent Veggerby), der mødte op klokken møg om morgenen og kørte ud for at kridte ruten op og sætte skilte på plads. – og bagefter selvfølgelig passe andre opgaver.

Jørgen blev udnævnt til æresmedlem i 1984 i forbindelse med ABC’s 90 års fødselsdag og blev, i 2019 ved ABC’s 125 års jubilæum, hædret for sit 50 års medlemskab af ABC.

Jørgen og hustruen Gerda, som også altid var villig til at hjælpe ABC, flyttede på deres ældre dage til Falster for at komme nærmere til deres datter og børnebørn.

Jørgen efterlod sig sin hustru Gerda og tre børn.
Desværre afgik også Gerda ved døden bare halvanden måned senere.

Æret været deres minde.

viben

pic_blog_sommerudflugt23
jaerger10
jaerger20
jaerger5

SOMMERUDFLUGT 2023

Onsdag den 17. maj kl. 10.00
Vestermoseparken 2, 3630 Jægerspris

Selv om der stadig er lidt frost i jorden, og Kong Vinter måske ikke har spillet sit sidste kort, så er det dejligt at tænke på, at foråret trods alt nærmer sig.
Med foråret bliver raceren også klargjort og alle cykeltosser går rundt og skraber i jorden, som en anden travhest, for at komme ud på landevejen.
Alle Tirsdagsholdets cyklister og alle medlemmer af ABC’s Venner kan allerede nu se frem til årets Sommerudflugt.

Vennernes formand har været så venlig, igen i år, at arrangere årets tur. Cykelturen, med vejvisning af Ove Jensen, kommer derfor til at foregå i Hornsherre der også kaldes "landet mellem fjordene". Varighed ca. 2 timer.
For de der ikke cykler, vil der blive en gå-tur hvor formanden vil tage deltagerne igennem Nordskoven og rundt om Jægerspris Slot.

Vi mødes kl. 10.00 til et dejligt morgenbord, så vi har lidt at stå i mod med når cykelturen skal påbegyndes.

Kl. 11.00 drager cyklisterne ud i sommerlandet, hvor Ove Jensen har planlagt en tur i det smukke Hornsherred, af ca. 2 timers varighed.

Kl. 11.00 starter også en gå-tur for de der har lyst. Turen går igennem Nordskoven til Jægerspris Slot og retur. Ca. 3 km. Formanden guider undervejs. Der vil være mulighed for at blive i Fælleshuset for de der ikke vil deltage på gåturen.

Kl. ca. 13.45-14 vil der være tændt op under grillen så vi kan få en velfortjent frokost.

Prisen for arrangementet er kr. 300,00 der bedes indbetalt, senest 1. maj, på vennernes konto 5331 339596.
Tilmelding (max. 35 deltagere)
 skal, senest den 1. maj, ske til: Herman Jeppesen.

Arrangementet er åbent for alle medlemmer af ABC's Venner!

Velkommen til en hyggelig dag iblandt glade mennesker.

Kære medlem af ABC’s Venner:

HAR DU GLEMT OS?


Som du måske husker, skulle kontingentet være indbetalt inden udgangen af januar måned. Desværre har mange tilsyneladende glemt det.

Kontingentet er kr. 100,- årligt for medlemskab af ABC's Venner. Ønsker du også at deltage på Tirsdagsholdet koster det yderligere kr. 250,- årligt, og da deltagelse på Tirsdagsholdet også er betinget af medlemskab af ABC's Venner skal alle ønsker at deltage på Tirsdagsholdet altså betale ialt kr. 350,-, alle øvrige kr. 100,-.

Skulle du have lyst til at indbetale mere er du selvfølgelig velkommen til det.

Beløbet bedes indbetalt på konto: 5331 0339596 snarest muligt.

Vi håber, at du stadig vil være med til at støtte det gode formål, hvor vi blandt andet bruger størstedelen af dit kontingent til at støtte ABC Københavns ungdomsarbejde.

Med venlig hilsen

ABC’s Venner, bestyrelsen

Indkaldelse til Generalforsamling

ABC’s Venner

 

Mandag den 6. marts er det 12. gang denne generation af ABC’s venner indkalder til generalforsamling. Kl. 19.00 i ABC’s klublokale, Kobbelvænget 65, 2700 Brønshøj.

Generalforsamlingen afholdes i følge Vennernes love, paragraf 9.

Dagsorden er følgende:

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning.
 3. Kassereren aflægger årsregnskab.
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelse:
  Formand (2 år).  Sekretær (2 år). 1 bestyrelsesmedlem (2 år).
 6. Valg af Revisor (2 år).

På valg er:

 1. Erik Steen Jørgensen, formand (modtager genvalg)
 2. Mogens Juhl, sekretær (modtager IKKE genvalg)
 3. Erik Busborg, bestyrelsesmedlem (modtager genvalg)
 4. Valg af revisor, Anne Busborg (modtager genvalg)

Da der ikke er noget punkt eventuelt, skal evt. debat foregå under formandens beretning.

Indkomne forslag skal være formanden i hænde, senest 8 dage før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen vil der blive budt på øl, vand og sandwich samt mulighed for hyggesnak.

Vel mødt.

ABC’s venners bestyrelse

Kære medlem af ABC’s Venner:

HAR DU HUSKET?

At vores regnskabsår går fra 1. januar til 31. december, hvorfor kontingentet for 2023 skal være indbetalt inden udgangen af januar måned.

Har du endnu ikke fået betalt for 2022, så er det ved at være sidste udkald.

Kontingentet er kr. 100,- årligt for medlemskab af ABC's Venner.

Deltager du på Tirsdagsholdet koster det yderligere kr.250,- årligt, og da deltagelse på Tirsdagsholdet også er betinget af medlemskab af ABC's Venner, skal alle der deltager på Tirsdagsholdet betale ialt kr. 350,-.

Skulle du have lyst til at indbetale mere er du selvfølgelig velkommen til det.

Beløbet bedes indbetalt på konto: 5331 0339596 inden udgangen af januar 2023.

Vi håber, at du stadig vil være med til at støtte det gode formål, hvor vi blandt andet bruger størstedelen af dit kontingent til at støtte ABC’s ungdomsarbejde.

Med venlig hilsen

ABC’s Venner, bestyrelsen