Tirsdag den 16 april 2019, dronning den andens fødselsdag, drog 15 raske ikke helt unge mænd, ja, nogle har en alder så de betegnes som juniorer, de opfører sig også sådan, ingen respekt for de voksne, ud på den sædvanlige hårde fysiske tirsdagsudskejelse.

Som vanligt deltes holdet op i 3 grupper, som kørte hver deres tur i hvert deres tempo. De ambitiøse kom sidst tilbage til kaffen, det må vel betyde, at de ikke har kørt så hurtigt som de andre.

Der var ingen uheld eller anden dramatik, alt forløb fint, selvom der var sidemodvind tilbage, og vindtunelen efter Klausdalsbrovej var i kraftig funktion med den vindretning.

Det var fint solskin, men temperaturen var ikke rigtigt kommet op endnu, stadig nattefrost.

Tilbage ved kaffen og det bløde brød blev der råbt et ABC hurra i anledning af klubbens fødselsdag i søndags.

Så er det indtruffet, at vi har første fuldmåne efter forårsjævndøgn, og den efterfølgende søndag er det så påskedag.

Påsken er blevet fejret i flere tusind år, jøderne fejre, at det var på det tidspunkt de udvandrede fra Ægypten, og de kristne fordi Jesus blev forsøgt henrettet påskefredag, i dag kaldet langfredag.

I årerne omkring 1950 blev dødehavsrullerne fundet i nogle huler af nogle gedehyrder. Rullerne blev indbragt til et katolsk institut i Jerusalem. Her begyndte man at granske og tyde, hvad der stod.

Rullerne beskriver bl.a., hvad der skete dengang for ca. 21 hundrede år siden.

Det var ikke rar læsning for disse katolikker, for rullerne beskrev en helt anden historie, end den man havde bildt folk ind.

Jesus blev ganske rigtigt korsfæstet, fordi romerne anså ham for at være terrorist. Hans bror Jacob var ypperstepræst i templet i Jerusalem. På den tid var der stridigheder mellem jøderne om den rette tro, analogt med det man i dag ser mellem sunni og shia muslimer.

Jesus skulle efter krav fra romerne henrettes. Dengang brugte man at henrette folk ved at hænge dem op til skræk og advarsel for andre, der ikke helt opførte sig som myndighederne ønskede.

Korsfæstelse er en skik, der stammer fra det gamle Persien, i dag Iran.

Man stillede en pæl op på et befærdet sted for at så mange som muligt kunne se, hvad der sker, hvis man ikke opfører sig ordentligt.

Den dømte blev bundet til en mindre pæl, der var lagt på skuldrene, og skulle så gå fra fængslet til henrettelsespladsen. Man gik ikke med noget kors, som det beskrives Jesus gjorde, men kun med tværstolpen.

Man blev så hejst op på den i forvejen placerede stolpe.

Man blev bundet fast, det med at nagle folk fast var ikke almindeligt, og man havde en fodstøtte. Hvis man ikke havde en fodstøtte ville man dø en pinefuld kvælningsdød, idet når armene var strakt ud på den måde og skulle bære kropsvægten kunne man ikke ånde tilstrækkeligt.

Normalt blev man taget ned til fyraften og hængt op igen næste dag. Man ønskede ikke at folk døde for hurtigt, de skulle jo passe deres arbejde med at skræmme folk.

Op i middelalderen har man brugt en lignende metode til skræk og advarsel. Efter at man havde torturet folk, blev de hængt op i et bur over byporten. Så kunne de hænge der i kulde og hede til de døde, og blev til fuglemad.

Når den korsfæstede begyndte at ømme sig, kunne man forbarme sig over ham og give ham gift så lidelserne hurtigere fik ende.

Det skete også med Jesus, han fik rakt en stang op med gift på. Han blev bevidstløs, og man troede, han var død. Han blev pillet ned og lagt i gravkammer. Han var imidlertid ikke død, han havde ikke fået nok gift. Han vågner op, og har selvfølgelig ikke lyst til at ligge der i gravkamret og vente på at blive gjort klar til begravelse. Så han går sin vej, og da disse kvinder søndag, man måtte jo ikke gøre det om lørdagen, da det er sabbat, kommer for at vaske ham og give ham ligklæder på, er han væk.

Først flere år senere er der en gut, som hedder Paulus, man mener han var romersk agent, som begiver sig til klostret i Qumram, der ligger i ørkenen øst for Jerusalem. Han får formentlig solstik med hallucinationer, som han kalder en åbenbaring. Fremme i klosteret irriterer han de andre med sine ukorrekte tanker, så klostret sender ham til den jødiske menighed i Lilleasien, i dag Tyrkiet, så kan han genere dem.

Her begynder han så at skrive om Jesus, som han i øvrigt aldrig har mødt.

Han bliver grundlæggeren af den kristne tro. Han bruger overleveringer om Jesus til at legalisere sine skriverier. Bl.a. det med at han gik på vandet. Det gjorde han også. Vand har 3 former, damp, flydende og is. Historien glemmer bare at oplyse, at det var vinter med frost, og der var tynd is på vandet, hvilket ikke var helt almindeligt på de kanter. Klimaforskere har fundet ud af dette. Det vidste Paulus nok ikke.

Den katolske kirke prøvede i mange år at undertrykke oplysningerne fra dødehavsrullerne, men et amerikansk universitet fik fat i dem og offentliggjorde dem.

De katolske kirke frygtede at kendskabet til den virkelige historie om Jesus, ville få den kristne tro til at bryde sammen.

Det er ikke sket endnu, nok fordi der ikke er gjort meget for at udbrede kendskabet til dødehavsrullerne.

Påskelørdag er det en vis tidligere maler fra Østrig fødselsdag. Abort var desværre ikke indført dengang hans mor var gravid.

Anden påskedag er det profeten Muhamads fødselsdag. Han blev født i Mekka 22 april 571 e.kr. død i Medina 8. juni 631 e.kr. hans fulde navn var Abu al-Qasim Muhamad ibn Abd Allah ibn Abd al-Muttalib ibn Hassim.

Seide