februar 2020

Generalforsamling

2020-01-01T16:20:59+01:00

Onsdag den 19. februar er det niende gang denne generation af ABC’s venner indkalder til generalforsamling. Kl. 19.00 i ABC’s klublokale, Kobbelvænget 65, 2700 Brønshøj. Generalforsamlingen afholdes i følge Vennernes love, paragraf 9. Dagsorden er følgende: Valg af dirigent Formanden aflægger beretning. Kassereren aflægger årsregnskab. Indkomne forslag Valg af bestyrelse: Kasserer (2 år).  Næstformand (2 [...]

Generalforsamling2020-01-01T16:20:59+01:00

marts 2018

Generalforsamling 2018

2019-01-23T12:18:47+01:00

Abc's venners generalforsamling 21 marts 2018 Erik Steen bød velkommen og man valgte Ole Nimann til dirigent og han takkede for valget og konstaterede at valget var lovligt indkaldt og gik derefter over til formandens beretning Bestyrelsens beretning. Denne generalforsamling dækker perioden fra den 6. marts 2017 og frem til d.d. Endnu et år hvor [...]

Generalforsamling 20182019-01-23T12:18:47+01:00
Go to Top