KONTINGENT 2022 og 2021

2021-12-13T14:56:04+01:00

Kære medlem af ABC’s Venner: HAR DU HUSKET? At vores regnskabsår  gårfra 1. januar til 31. december, hvorfor kontingentet for 2022 skal være indbetalt inden udgangen af januar måned. Har du endnu ikke fået betalt for 2021, så er det ved at være sidste udkald. Kontingentet er kr. 100,- årligt for medlemskab af ABC's Venner. [...]