Generalforsamling 2018

2019-01-23T12:18:47+01:00

Abc's venners generalforsamling 21 marts 2018 Erik Steen bød velkommen og man valgte Ole Nimann til dirigent og han takkede for valget og konstaterede at valget var lovligt indkaldt og gik derefter over til formandens beretning Bestyrelsens beretning. Denne generalforsamling dækker perioden fra den 6. marts 2017 og frem til d.d. Endnu et år hvor [...]