HVEM KAN SØGE STØTTE?

ABC’s Venner kan yde støtte til aktiviteter, der er til gavn for alle medlemmer af Cykleklubben ABC, samt i specielle tilfælde også til aktive licenshavende ryttere.

Ansøgning om økonomisk støtte kan kun foregå igennem bestyrelsen for Cykleklubben ABC, der derefter kan indstille egnede ansøgninger til beslutning i ABC’s Venner.

Det er bestyrelsen for ABC’s Venner, der træffer den endelige afgørelse.