OM HJEMMESIDEN

Det er Vennernes ønske, at hjemmesiden kan bringe nyttig information om ABC og ABC’s Venner ud til et bredt publikum samt igennem indtægter fra annoncører tilføre foreningerne en stabil årlig indtægt.
Hjemmesiden er udformet efter bedste evne samt med de midler, vi har til rådighed, og alt arbejde med siden bliver udført som frivilligt arbejde.
Vi er godt klar over, at vi ikke kan opfylde alles behov, men håber alligevel, at du finder svar på det, du vil vide om ABC’s Venner.

VIL DU ANNONCERE?

Ved at annoncere på ABC’s Venners hjemmeside får du en god mulighed for at profilere dit firma og de produkter, du kan leverer.
Herudover får du tydeligt vist, at du og dit firma har taget et socialt ansvar ved at yde et bidrag, der hjælper unge mennesker til at få en meningsfyldt fritid.

Alle annoncer får ved klik, et direkte link til din egen hjemmeside.

Beløbet du betaler for annoncen, aftaler du direkte med din kontaktperson. Husk også, at annonceomkostninger kan fratrækkes i dit regnskab, så annoncen på den måde bliver “næsten” gratis.

ANNONCEMATERIALE

Har du ikke mulighed for at aflevere færdigt materiale, hjælper vi gerne med udformningen af din annonce, men som et minimum skal du kunne levere et logo, tekst samt evt. fotos i et læsebart format.

Fil-formater:
jpg, pdf, eps eller psd.

Annoncerne kan fås i tre forskellige størrelser:
1/1  skærmbillede, 2/3 , 1/2 eller 1/3 skærmbillede på tværs eller blokannonce.
Begge typer kan fås “statiske” (f.eks som en blad annonce) eller som “bannere”, hvor der skiftes imellem flere budskaber.

Du får en korrektur til godkendelse inden udgivelse.

VIL DU STØTTE OS VED AT KØBE EN ANNONCE?

Få svar på dine spørgsmål! Kontakt venligst webmaster (se kontaktsiden).