Kære medlem af ABC’s Venner:

HAR DU HUSKET?

At vores regnskabsår forrige år blev omlagt til at gå fra 1. januar til 31. december, hvorfor kontingentet for 2019 skal være indbetalt inden udgangen af januar måned.

Kontingentet er kr. 100,- årligt for medlemskab af ABC’s Venner. Ønsker du også at deltage på Tirsdagsholdet koster det kr. 250,- årligt, og da deltagelse på Tirsdagsholdet også er betinget af medlemskab af ABC’s Venner skal alle ønsker at deltage på Tirsdagsholdet altså betale ialt kr. 350,-.

Skulle du have lyst til at indbetale mere er du selvfølgelig velkommen til det.

Beløbet bedes indbetalt på konto: 5331 0339596 inden udgangen af januar 2019.

Vi håber, at du stadig vil være med til at støtte det gode formål, hvor vi blandt andet bruger størstedelen af dit kontingent til at støtte ABC’s ungdomsarbejde.

 

Med venlig hilsen

ABC’s Venner, bestyrelse