ABC’s VENNER’s KONTAKTPERSONER:

ABC’s VENNER
Energi center Voldparken,
Kobbelvænget 65,
2700 Brønshøj.
Kontonr.: 5331 0339596

Næstformand:
Herman Jeppesen

Sekretær:
Mogens Juhl

Kasserer:
Mogens Harboe

Bestyrelsesmedlem:
Erik Busborg

Bestyrelsesmedlem:
Rune Hansen

Bestyrelsesmedlem
Kurt Heinola

Hjemmeside:
Per Vibe