GENERALFORSAMLING 2022

Generalforsamlingen, der finder sted en gang årligt, er ABC’s Venners øverste myndighed.
Det er her, alle medlemmer kan komme med forslag eller rette kritik over for handlinger, som de mener strider imod hensigten med ABC’s Venner

ABC’s Venners generalforsamling den 21. marts 2022

Formand Erik Steen Jørgensen bød velkommen til de 23 fremmødte og især til Anders Bach Petersen der var indbudt fra ABC til at snakke med vennerne (efter generalforsamling) om fremtidens ABC-logo og tøj efter det var blevet vedtaget på ABC’s generalforsamling at klubbens navn ændres til ABC København. Herefter blev Ole Nimand indstillet til hvervet som dirigent Han takker for valget og konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt og sagde at der ikke er noget evt. så alle spørgsmål og ønsker skal behandles under formandens beretning. Herefter ordet til formanden.

Bestyrelsens beretning.
Generalforsamlingen 2021 var grundet corona rykket frem til den 2. juni, men er nu, ifølge vore love, igen kommet på plads, altså til første kvartal i det nye år.

I juni rykkede vi ind i ABC’s lokaler, hvor vi er nu. Samarbejdet med Husum for alle var slut, eller som der humoristisk er blevet sagt ”vi er flyttet hjem til mor.” Samarbejdet med ABC er på den måde blevet endnu bedre, vi har i det daglige nemmere ved at hjælpe hinanden. Også tirsdagsholdet har stor glæde af det.
Der er blevet indkøbt nye borde, klapsammen borde i samme størrelse som de gamle. ABC og Vennerne betaler hver halvdelen. De nye borde får vi i morgen tirsdag.

Coronaen har, på mange måder, lagt en dæmper på vores aktiviteter. Vi kunne bl.a.  ikke afholde den sædvanlige Sommerudflugt for Tirsdagsholdet, som det jo var blevet en tradition. I år ændrer vi det lidt, fredag den 20. maj, afholder vi en hygge / motionsdag i Jægerspris. Med morgenkaffe, en cykeltur i det dejlige Hornsherred, eller en gåtur omkring Jægerspris slot. Senere tænder vi for grillen, og hygge resten af dagen. Der vil være plads til ca. 35.

Stokkeløbet blev afviklet den 20. november. Det blev en god dag, mange deltog, og vejret var rigtig godt. Rune Hansen havde i dagens anledning opfundet en rute omkring Utterslev mose. Ruten skulle køres 3 gange, og der blev gået til stålet. Fritz havde glemt at tage sin cykel med, Seidelin kørte forkert, bedre en sættes af. Formanden kunne ikke tælle til 3. Men Jørgen Ejdum var hurtig, slog Robert i spurten og lille Leif blev henvist til 3. pladsen.
Stokkefar blev en kvinde, en ægte ABC’er, gennem 25 år. Medstifter af De seje sild, selv kørt lidt på landevejen, i den første trico som sildene havde. Hun har altid været parat til at give en hånd med når der blev kaldt og i det daglige en stor hjælp for formanden. Birte Boesgaard Jørgensen blev velfortjent Stokkefar 2021.
Som bekendt var det sidste gang Vennerne stod for at arrangere Stokkeløb. Vi har aftalt med ABC’s bestyrelse, at de igen overtager arrangementet, men vi hjælper selvfølgelig hvis ABC alder.

Fredag den 3. december var det tid til Vennernes Julefrokost. Der var fuldt hus, og som ved Stokkeløbet havde familien Busborg sørget for god forplejning, med god hjælp fra de mange dejlige hustruer som altid giver en hånd med. Det gode gamle Eger-lotteri var som altid populært og det blev en hyggelig eftermiddag.

På ABC’s generalforsamling den 26 maj 2021 blev Jørgen Hertz valgt som ny formand. Jørgen har selv taget hele turen på både bane og landevej, og er derfor godt kendt med den opgave han har påtaget sig. Vi ønsker held og lykke med at drive ABC ind i fremtiden.
ABC’s venner uddelte 2 præmiecheck 2.500. kr. til Marita Jensen samt 7.500 kr. til Team ABC-junior, som blev overrakt til Patric Wonsyld.
Husk ABC afholder åbent løb 21. maj 2022.
ABC’s rytterfest blev afholdt den 6. november. En del af bestyrelsen deltog, som vi plejer. Vi medbragte gavecheck til Gustav Wang og Carl-Frederik Bévort for deres store nationale og internationale resultater, samt mange andre resultater på såvel bane som landevej. Dejligt at kunne hjælpe de unge talenter lidt på vej. Det var et godt år for vore rytter.

Onsdag den 9. februar 2022 havde vi besøg af Michael Mørkøv, ca. 65 cykelfolk mødte op, til en god aften. Michael havde forberedt sig godt, flotte billeder blev vist, han fortalte om sit liv såvel som cykelrytter som privat. Han havde medbragt de flotte trøjer og også OL-guldmedaljen, som de tilstedeværende kunne prøve at få i hånden. 500 gram vejer sådan en.
Efter et spændene foredrag havde Busborg sørget for lidt til hals og gane.

Det ruller for Tirsdagsholdet. Der flot deltagerantal, selv her i skrivende stund hvor det er på vintercyklerne, men selvfølgelig håber antallet går i vejret, når det igen bliver forår og sommer, når sommer-raceren og de korte ben kan luftes.
Vores næstformand, vores service mand, hygger om os med et veldækket bord og kaffe, ja såmænd nu også sodavand. Herman fører regnskab over os, har tjek på hvem der cykler og drikker kaffe, hvem der kun cykler eller kun drikker kaffe (også kendt som ”solskinsdrenge”).
Det har vi i bestyrelsen stor glæde af at kunne se. Hvorfor? Joh, så kan vi evt. se hvis der er en vi ikke har set i en længere periode, og så kontakte vedkommende, og høre hvad årsagen kan være.

Traileren har vi solgt i oktober måned. Den blev desværre ikke længere brugt, så vi mente det var det mest fornuftige. Vores gode sponsor og tidligere rytter Henrik Holtz, var så venlig at købe den da vi tilbød den til ham.

Som afslutning vil jeg gerne takke alle for et godt år, selv om det er blevet styret af Corona. Stor tak til alle som har givet en hånd med, hjulpet på den ene eller anden måde. Tak til vore sponsorer. Stor tak til mine bestyrelseskolleger, og ikke mindst til Erik og Anne Busborg, der trods sygdom hele tiden var klar når vi kaldte.

På bestyrelsens vegne.
Erik Steen Jørgensen

Der var ingen bemærkninger til beretningen og blev derfor enstemmigt godkendt.

Kasseren aflægger beretning
Kasserer Mogens Harboe delte regnskabet ud og gennemgik regnskabet, der var ingen spørgsmål til regnskabet og det blev enstemmigt vedtaget.

Indkomne forslag.
Der var ikke kommet nogle.

Valg af bestyrelse.
Følgende bestyrelsesmedlemmer og revisor var på valg.

Næstformand Herman Jeppesen.
Kasserer Mogens Harboe
Bestyrelsesmedlem Kurt Heinola
Bestyrelsesmedlem Rune Hansen
Revisor Fritz Mogensen

Alle modtog genvalg (for 2 år) under store klapsalver.

Kontingent
Der var enighed om at fastholde kontingentet som tidligere år
Det er 100 kr. som medlem af vennerne og yderligere 250 kr. hvis man at kører med tirsdagsholdet.

Afslutningsvis stod Rune Hansen for det traditionelle ABC-hurra og dirigenten takkede for god ro og orden.

Herman Jeppesen, referent.

GENERALFORSAMLING 2021

Generalforsamling den 2. juni 2021

Formanden Erik Sten bød velkommen og indstiller Ole Nimand som dirigent, han takker for valget og konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt og sagde at der ikke er noget evt. så alle spørgsmål og ønsker skal behandles under formandens beretning. Herefter ordet til formanden.

FORMANDENS / bestyrelsens BERETNING

Det er nu 12 gang jeg skriver formandens/ bestyrelsens beretning, 6 gange for ABC og nu 6. gang for vennerne.
Jeg har kikket lidt i arkivet fra de foregående år. Spændene læsning og hvor sker der meget på et år. Jeg kan se jeg har måttet reducere lidt, alle skulle jo gerne hjem igen inden det blev morgen.

I generalforsamlings-året fra den 20. februar 2020 og til i dag, den 2. juni 2021, er der ikke sket meget, alt blev jo lukket ned grundet corona, Stokkeløb, julefrokost, vennernes aften. Næ holdt lige her, den 25.  februar 2020, havde vi besøg af Brian Holm, en kanon aften med 65 gæster. Brian var i godt humør, og det han ikke kunne fortælle, det kunne Rico, også med dejlige billeder. De supplerede hinanden rigtig godt, og publikum kom også med mange gode indslag.
Efter ca. halvanden time trak vi ind i klublokalet, hvor Busborg stod for et herligt traktement. Aftenen gik, og jeg tror/ ved at alle gik glade hjem. Stor tak til Brian, og Rico samt alle som mødte op.

Et sådan arrangement kunne vi jo ikke i 2021, men bare rolig, vi vender tilbage med et nyt emne, når vi igen får normale tilstande.
En normal tilværelse, skulle jo også gerne betyde, at vi igen kan afvikle Stokkeløb, julefrokost, o.s.v..

Stokkeløbet startede første gang i 1921, altså for 100 år siden.
For snart mange år siden påtog ABC’s venner sig, at afholde dette arrangement. Det er nu på et bestyrelsesmøde blevet vedtaget, at det er sidste gang, vi overlader igen arbejdet til ABC’s bestyrelse.

Tirsdagsholdet:  Har jo næsten været lukket det meste af året, Husum for alle meddelte Herman, at lokalet var lukket. Vi skrev ud til rytterne, kan I ikke mødes i små grupper, mødes på en eller anden måde. Hvor vidt det fungerede ved jeg ikke med sikkerhed. ABC’s klublokale var jo også lukket, så det gav ingen mulighed.
I marts fik vi den ide, Vi kunne mødes på parkeringspladsen ved den nu lukkede Bregnerød kro, onsdag den 10. marts kl. 10, vi deler os i 2 hold, køre en time, så havde næstformanden været i Føtex og købe onsdagssnegle, vi havde lavet lidt kaffe, og formanden havde borde og stole med.
Medens vi sad der i kulden råbte en person,”de farver kender jeg”, ham den gode ven fra februar sidste år. Brian Holm kom til kaffe og brød. Da han senere på dagen var på TV skærmen, sendte han os en lille hilsen
Succesen fortsatte, ca. hver anden onsdag, som senere blev ændret til tirsdage. Vejret blev lidt bedre, knapt så koldt ,så flere og flere mødte op.
Tirsdag den 25. maj blev den sidste tur i denne omgang, tirsdag den 18. maj var vi 21 deltager, som kørte i små grupper, kl. 11 30 var der kaffe, sodavand en gammel dansk, og de elskede onsdagssnegle kom også på bordet. Solen skinnede alle nød det, slappede af og snakkede efter dagens strabadser, og klargøring til hjemturen.
Vi sluttede 8 mand i silende regn, ingen cykler. Men kaffe og onsdagssnegle.
Vi har måtte afbryde samarbejdet med Husum for alle, de skal selv bruge lokalerne i Videnskabs huset. Vi har været glade for den hjælp de har vist os. Tak til Husum for alle.

Der var ingen fælles tur i år, også p.g.a Corona nedlukning.

Fremover bliver det ABC’s lokale vi kører ud fra, og kommer tilbage til. Altså hvor vi for tiden befinder os. Dejligt med lidt nærmere samarbejde med vores moder klub.
Husk er du ikke med på cykel, er alle altid velkommen til kaffe og brød, samt en hyggelig sludder. Populært kaldet solskindsdrenge.
Det forventes med start den 8. juni.
Planerne er vi mødes kl.10 nedenfor på parkeringspladsen, hvorfra vi kører ud i de sædvanlige grupper.
Kl. 12 er der kaffe, ligeledes som sædvanlig.
Vi skal bede alle om, at grise så lidt som muligt med cykler og sko på trappegangen, hvis man kommer med bil, så lad cyklen blive der.
Stor tak til Herman fra hele tirsdagsholdet, for det kæmpe arbejde du har gjort både på Voldparken Bregnerød, og i Føtex.

Det var historien for denne gang. Håber der bliver mere på næste generalforsamling, hvor vi jo gerne efter vore love, kan vende tilbage til 1. kvartal i det nye år.

Tak til alle medlemmer som har støttet foreningen på den ene eller anden måde.
Tak til revisorer og ikke mindst til vores Webmaster Per Vibe, måske bedre kendt som Viben.
Tak til Ole Nimand for at du igen ville være dirigent. Ligeledes en stor tak til mine bestyrelseskolleger, for godt samarbejde i den forgangen periode.

Endnu engang stor tak til alle.

På bestyrelsens vegne.
Erik Steen Jørgensen.

Spørgsmål.

Frits Mogensen spørger til, om der ikke er nogle aktiviteter, opgaver som tidligere, som måske kunne give lidt i kassen.
Per Vibe spurgte til traileren og annoncørerne?.
Traileren bliver ikke brugt mere, så svaret var, den vil  blive solgt, ved aftalernes udløb.
Ole Nimand og Per Jess spurgte, hvad med cyklerne efter træningen, når vi flytter lokale?
Carsten Glygård spurgte om hvad med cykellåse?

Svaret er!  vi mødes nede foran klubben klokken 10, og kører derfra og kommer tilbage, så tager vi cyklerne med op i klubben, det er ikke så besværligt, og der vil der være kaffe og brød som sædvanligt.

Kasseren aflægger beretning
Mogens Harboe kunne desværre ikke komme, så revisor Anne Busborg fremlagde det fine regnskab og fik det godkendt.

Indkomne forslag.
Der var ikke kommet nogle.

Valg af bestyrelse.
Følgende bestyrelsesmedlemmer og revisor var på valg.

  1. Formanden Erik Sten Jørgensen
  2. Sekretæren Mogens Juhl
  3. Bestyrelsesmedlem Erik Busborg
    Revisor Anne Busborg

Alle modtog genvalg under store klapsalver.

Herefter sluttede generalforsamlingen med at mindes 3 afdøde medlemmer nemlig, Jørgen Topp, Susanne Glygård, og Bjarne (bager) Gustafsen med 1 minut stilhed.

DEREFTER BLEV DER RÅBT ET STORT OG FLOT ABC HURRA FOR VENNERNE.

Og så gik vi over til lidt at spise og drikke og gamle løgnehistorier.

JULLE

GENERALFORSAMLING 2020

ABC’s venners generalforsamling den 19.februar 2020

Formanden, Erik Steen Jørgensen, byder velkommen til årets generalforsamling og indstiller Ole Nimand som dirigent og han bliver valgt. Ole takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen er lovlig indkaldt samt at der ikke er noget eventuelt så alle spørgsmål og ønsker skal behandles ved formandens beretning som han dermed giver ordet.

 Formandens beretning

Ved generalforsamlingen den 27 marts 2019 var vi i fuld gang med forberedelserne til ABCs 125 år jubilæum. Det nedsatte udvalg arbejdede med hver sine opgaver. At komme nærmere ind på selve jubilæumsdagen kommer jeg ikke, vi var alle samlet på dagen, og sidder hver især med vores minder.
Dagen startede jo som bekendt på Vester Kirkegård, med nedlæggelse af kranse og taler ved Fr. Borgbjerg og A.C. Mejers grave, samt blomster og tale ved Anker Jørgensens grav. Vi var ca. 20 der var mødt op.
Kl. 12 startede receptionen, vennerne stod for arrangementet, hvilket også var gaven til ABC, undertegnede holdte en kort tale og overgav hermed arrangementet til ABC’s formand Hasse Larsen.
Ca. 100 mennesker fandt glædeligt vej til ABCs flotte lokaler, samt en dejlig buffet.
Dejligt at se rigtig mange ”gamle” medlemmer. Nævnes skal det da, at det ældste medlem Fritz Ravn som i 2020 kan fejre 75-års jubilæum i ABC, havde fundet vej helt fra Kolding. For sine præstationer på cyklen i 50erne og 60erne, samt senere medlemskab af ABCs bestyrelse, kunne Ole Ritter og Hasse Larsen hædre ham som æresmedlem, det var en meget rørt Fritz som takkede.
Det blev en god dag som først sluttede sent.
Jeg skal på Vennernes og ABCs vegne takke alle som kom forbi, og var med til at gøre 125 års jubilæet en stor ABC dag. Ligeledes en stor tak til alle som gav en hånd med.

Af pengegivende opgaver blev det af flere grunde i 2019 kun til Sjælsø rundt i samarbejde med Jens Veggerby, tak til de 6 mand som hjalp. Stjerneløbet i Roskilde var blevet til motionsløb, og kunne ikke tilpasses til os.

Michael Sandstød spurgte om ABC’s venner kunne hjælpe Lyngby CC med deres 100-års jubilæums løb, vi sagde ja og deltog med 10 kontroller, det skal lige nævnes at 2 ABC venner Henrik Elmgreen og Per Vibe stod for at lave programmet til løbet. Betalingen for dette var en dejlig og hyggelig aften på Bakken med stegt flæsk.

Midt på sommeren fik vi en henvendelse fra ledelsen i junior teamet, de havde et ønske om en cykelholder til tre cykler, som vi bevilligede.

Tirsdagsholdet:

Vintercyklerne blev sat i stald, da vi kom ind i maj, flotte rene racercykler kom på gaden. En god og dejlig sommer stod for døren, rigtig mange gode ture blev kørt, desværre havde vi også et par uheld.
Som sædvanlig blev der kørt i 2 til 3 hold. Raketholdet kørte langt og stærkt.
De to hold kortere og i adstadigst, med HEJ holdet som agterlanterne.
Vi var 15 til 20 deltagerne ryttere som mødte op kl. 10.
Ligeledes til kaffen kl. 12. Dejligt var det at der var så mange ”solskinsdrenge” som også mødte op.
Stor tak til Herman Jeppesen og Kurt Heinola for det dejlige kaffebord I disker op med.

Sommerturen 2018 blev jo grundet en varmevandsbeholder som faldt ned i Jane og Jørn sommerhus, flyttet til Rune og Ingers sommerhus. Men den var heldigvis sat op igen inden vi den 15. maj 2019 kunne drage til Vestsjælland, og besøge Jane og Jørn i deres dejlige sommerhus.
Dagen startede med et dejligt morgenbord, inden vi kom afsted på cyklerne, og pigerne fik gået en lang tur. Efter en dejlig god cykeltur, med kun en punktering, jeg nævner ingen navne, men doktor Hansen var hurtig og cyklen klar igen.
Tilbage hos vort værtpar stod en dejlig frokost på bordet. Det blev en hyggelig eftermiddag. Tak til værtsparet. Som en sidebemærkning kan det lige nævnes at sommerturen her i 2020 bliver den 28. maj fra Wai og Erik Seidelin i Dalbyhuse

Desværre blev der ingen sommercykelferie i 19. Heldigvis har Viben ikke mistet sit gode humør.  Så den 15 juni drager 23 personer heraf 16 ryttere afsted til Bornholm.

I 2018 arrangerede Rune Hansen en dejlig tur til Glumsø, hvor vi kørte rundt om søen, desværre blev dette arrangement ikke til noget i 2019.
Jeg håber det lykkedes Rune at arrangere en lignende tur i indeværende år.

For mig er det en stor glæde vi igen har fået Herman på cyklen.

Lørdag den 19. oktober blev dagen for årets Stokkeløb.
Festudvalget med Erik Busborg i spidsen, havde dækket op med et flot morgenbord.
Anne Busborg var igen løbskommissær og løbsleder, så kl. 10 havde hun startlisten klar, og der blev kørt til Dynamovej. Vi skal nok finde et andet sted fra i år, grundet der er kommet et lyskryds på Dynamovej.
Stokkefar blev en velfortjent Rune Hansen stort tillykke Rune, det havde du virkelig fortjent. Se referat på vores hjemmeside.

Den 26.oktober afholdte ABC sin jubilæums fest/rytterfest.
Det blev en flot ABC-aften, med god mad og drikkelse, samt den sædvanlige præmieuddeling. ABC’s ryttere har igen i år haft en flot sæson, med mange indkørte præmier.
Benjamin Hertz blev verdensmester, Emil Schandorff og Joshua Gudnitz begge fra Team ABC-junior kom også til VM. Alle modtog de en gave fra vennerne.

Den 8. november inviterede vi alle fra vennerne, som havde hjulpet til ved jubilæet, til et besøg i Arbejdermuseet. Der var arrangeret en rundvisning på 1 times tid. Herefter var der frokost i museets restaurant, med efter følgende kaffe og lagkage.

Den 6. december afholdt vennerne julefrokost. Det blev igen en god og hyggelig dag. Festudvalget havde sørget for alt, meget flot julefrokost, med diverse drikkevarer, og flot bordpynt. Eger lotteriet blev der kæmpet om, med flotte præmier.

Tirsdag den 17. december kørte Tirsdagsholdest for sidste gang i 2019, ønskede alle hinanden en god jul, og på gensyn den 7. januar 2020.
Vejret har drillet lidt, så vi har hygget os lidt på Voldparken.
Vi har fået 4 nye medlemmer i 2019, velkommen til jer.

Bestyrelsen har afholdt de bestyrelsesmøder vi har fundet rigtig, vi tales jo næsten alle, ved om tirsdagen.

Vi ønsker alle et godt nytår, og håber alle for glæde af medlemskabet i 2020. Følg os i øvrigt på hjemmesiden www.abc-vennerne.dk, samt på facebook

Dette er hvad bestyrelsen og jeg har ønsket at fremlægge, men er naturligvis parate til at svare på spørgsmål.

En stor tak for samarbejdet med ABC, og en meget stor tak til vore sponsorer.

Vi takker alle som har hjulpet til med stort og småt i årets løb. En særlig tak til mine bestyrelseskolleger samt vores webmaster Per Vibe.

Erik Steen Jørgensen

Spørgsmål.

Herman Jeppesen meddeler at ABC mangler nogle bestyrelsesmedlemmer og anbefaler nogle til at melde sig.

Rune Hansen vil forsøge at lave en tur til Bogø til sommer herom senere.

Ole  og Susanne Nimand vil gerne være tovholder for teltet (boden) til det åbne løb den 22. august som vennerne vil styre og passe han skaffer selv hjælpere til hele dagen.
Fritz Mogensen syntes at det var en god ide.
John Hansen bakker op og vil gerne hjælpe.
Henrik Elmgreen mente at jo mere selvstændige vennerne gør det, jo bedre bliver det.

Dan Reinhart mente at der skulle opdateres på billedvæggen med bl.a. nye billeder fra 125 års jubilæet. Henrik Elmgreen, Per Vibe, Dan, og Rune Hansen sætter sig sammen og finder ud af dette.

Kasseren aflægger årsregnskab

Mogens Harboe Fremlagde sit årsregnskab og forklarede alle poster på fornem vis så alle forstod det så der var ingen spørgsmål til hans udmærket regnskab der blev godkendt med akklamation

Valg af bestyrelse

Kasserer Mogens Harboe genvalgt (2 år)
Næstformand Herman Jeppesen genvalgt (2 år)
Kurt Heinola B-medlem genvalgt (2 år)
Rune Hansen B-medlem genvalgt (2 år)
Fritz Mogensen Revisor valgt (2 år)

Kontingent mindst

100 kr. om året +250 kr. for tirsdagsholdet

Herefter blev generalforsamlingen afsluttet med et stort og flot ABC HURRA

Dermed var det tid til lidt godt – nemlig sandwich smurt med kærlighed af formandens kone Birte dertil øl og vand og vin samt en masse hyggeligt dødsmandssnak som afslutningen på endnu en dejlig ABC-aften

JULLE

GENERALFORSAMLING 2019

Generalforsamlingen, der finder sted en gang årligt, er ABC’s Venners øverste myndighed.
Det er her, alle medlemmer kan komme med forslag eller rette kritik over for handlinger, som de mener strider imod hensigten med ABC’s Venner

Abc’s venners generalforsamling 27. marts 2019

Formanden Erik Steen byder velkommen og Ole Niemand vælges til dirigent og han konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt

Formanden aflægger sin beretning.
Året siden sidste generalforsamling blev lidt anderledes end vi forventede, på flere måder. Igen et år hvor vi løste mange opgaver, men på det indtægtsgivende knapt så godt, som vi forud så.
Jeg nævnte sidste år, at vi ikke kunne deltage i Veggerbys ”mandagsræs”, da Jens havde udvidet programmet, så vi ikke havde mandskab nok.
Ligeledes ændrede Husum Brønshøj Idrætsforeninger deres arbejdsplaner, satte vores arbejdstimer / opgaver så højt op, at vi heller ikke her kunne deltage.
Når vi ikke kunne deltage i Kræmmermarkedet, ja så ville de ikke have os med i Copenhagen Car Race på Bellahøj, som vi ellers havde sagt ja tak til.
Heldigvis var det anderledes med Sjælsø rundt samt Stjerneløbet.
Begge løb har vi for indeværende år sagt ja til, Sjælsø køres den16. juni og vi skal stille med 6 mand, som i 18. Stjerneløbet køres den 15 september vi har ikke fået oplyst vores opgaver, men når den falder på plads, skal deltage med ca. 13 personer.

Sommerturen skulle i år have været kørt fra Bjerre Strand den 17 maj, Jane og Jørn Skovbo skulle havde stillet deres sommerhus til rådighed. Men desværre faldt varmtvandsbeholderen ned, huset blev oversvømmet, så vi måtte aflyse. MEN
Rune og Inger stod parate med kort varsel, og overtog, de var jo også i træning fra sidste år. Så der blev en god dag, og en god cykeltur ud af det. Vejret var flot, der blev kørt ca. 60 km. Grillen samt lidt væske af forskelligt indhold, gjorde dagen meget festlig og hyggelig. Vi kunne godt have været lidt flere, og ikke kun fra tirsdagsholdet, da jo alle medlemmer af ABC’s venner er velkomne.
Vi kører den 15. maj, Jørn har lovet, at huset er ok, og han er i gang med at lægge ruter, så sæt allerede nu kryds i kalenderen.
Søndag den 3. juni vil gå over i historien som en travl dag. Lørdag den 2. juni pakkede vi traileren med cykler og bagage. Tidlig søndag skulle 13 personer mødes i Roskilde, som kontroller til årets Stjerneløb.
Per Vibe havde styr på tropperne, alle havde en god dag på deres poster. Kurt Heinola brokkede sig ikke over frokost pakken, for de glemte at give den stakkels mand noget at spise. Men tak til jer alle for hjælpen. Kl. ca. 15 gik turen videre, de fleste skulle nå Silkeborg inden aftensmad. Inger, Birte, Rune og undertegnede startede også dagen tidlig, på vej mod Gjern bakker, med cykler og bagage. Landal Søhøjlandet som skulle være vores base den næste lille uge. Hvor det sociale og cykling var i højsæde. Vi havde nogle dejlige dage med godt vejr. Læs meget mere herom på vores hjemmeside. en stor tak til Joan og Per Vibe som havde tilrettelagt turen.

Stokkeløbet blev kørt den 6. oktober. 30 morgenfriske personer mødte op kl. 9 i klublokalet, til et dejligt dækket morgenbord, med alt til hals og gane. Snakken gik hurtigt om dagens race, hvem havde dopet mest, hvem havde fået flest morgen bitter Kl. 10 havde chefkommissær Anne Busborg startlisten klar, rytterne begav sig på vej mod Dynamovej på cykel, tilskuer og jury i bil. Læs mere herom på vores nye hjemmeside. Alle i mål hurtigere end beregnet, der blev hurtigt arrangeret en lille ekstra tur, vi var dog nogle som kørte mod klubben. Her havde festudvalget, og alle fruerne igen dækket op til en dejlig frokost, og der blev hygget. Stor tak til alle der altid hjælper med. Årets Stokkefar blev Robert Pulvertaft, et godt valg. Robert har i snart mange år været en aktiv person i ABC og vennerne. Han sidder i ABC’s bestyrelse, træner med rytterne, ja sågar ofte med tirsdagsholdet. Tak Robert for det gode samarbejde vi har. Under præmieuddelingen belønnede vennerne 6 ryttere med en hilsen. Læs herom på hjemmesiden.

Torsdag den 9. oktober havde Rune arrangeret en ekstra cykeldag. Vi mødtes på parkeringspladsen ud for Glumsø sportshal. Igen som hele sommeren i 2018 var det et flot vejr. Der blev kørt rundt om Tystrup – Bavelse søerne. Herman kørte en del af ruten som servicevogn. Tilbage på parkeringspladsen, satte vi et par borde og stole op, og resterne fra stokkeløbet blev til en dejlig frokost, alle nød det dejlige vejr inden hjemturen.

Årets julefrokost blev spist fredag den 30. november. 25 mødte op til en dejlig frokost, og hygge eftermiddag. Jeg kunne godt her komme med et referat, men igen vil jeg foreslå, gå ind vores hjemmeside, her er der god tekst og dejlige billeder.

Traileren var nu blevet 3 år, hos os, og reklamerne skulle igen fornys. Det blev glædeligt næsten gentegninger, der manglede kun en.
Heino cykler, Toftens auto, H.H. Malerentreprise fortsatte, ny blev Claus Dalsgaard aut. El-installatør. På fronten er ABC og team ABC junior naturligvis fremhævet Også her gå ind på hjemmesiden. Stor tak til vores annoncører, såvel på traileren og på hjemmesiden, Naturliggas ved Chr. Vang, Heino cykler og Elektronikhåndværkeren ved Michael Jørgensen. Nu behøver man jo ikke have en virksomhed, for at komme på, Per Vibe og Herman Jeppesen har begge sat støtte annoncer på hjemmesiden. stor tak til alle som støtter ABC’s venner.

Som alle ved fylder ABC 125 år den 14. april. Ikke nogen undskyldning, men det har krævet en del forberedelser. Derfor har vi i denne vinter ikke afholdt hjælpefest og foredragsaften, vi håber der er forståelse for det. Selv om der ikke blev holdt hjælpefest, skal der hædres en person som virkelig har fortjent denne hæder. Denne person har igennem mange år gjort et stort stykke arbejde for ABC og ikke mindst for vennerne. Han er en del af tirsdagsholdet, han er der når der skal arrangeres, ture, han står for Stjerneløbet. Han var med da dette flotte klublokale skulle udsmykkes. Han sidder med på bestyrelsesmøderne. Han er vores webmaster manden bag vores hjemmeside og på facebook. Listen er lang endnu, men jeg tror alle har gættet Per Vibe er årets hjælper 2018. Per er ikke til stede i dag, han er på træningslejr i Spanien med sin kone Joan. Jeg har fortalt Per han er årets hjælper, han og Joan er inviteret ud at spise i dag. Jeg skal overbringe mange hilsner.

Der er udsendt invitationer til 125 års jubilæet, det er opslået på såvel hjemmesider som på facebook, så vi håber alle har fået besked Der er nedsat et Jubilæums udvalg, som arbejder frem mod datoen.

Jeg vil gerne takke alle som har støttet ABC’s venner i årets løb. En særlig tak til tirsdagsholdet, dejligt at møde op tirsdag formiddag, og se alle motionisterne/ pensionisterne. Vi har som de foregående år kørt i flere hold, efter styrke og vægt. Men noget af det der glæder mig mest er, dem vi kalder solskinsdrengene, dem der af flere grunde ikke har været på cyklerne, men kommer til kaffe kl. ca. 12 for det sociale samvær. Husk du er velkommen selv om du ikke er på tirsdagsholdet. De fleste har sikker set vi har fået ny hjemmeside, adressen er den samme. Vores webmaster Per Vibe har lagt et stort arbejde i det, derfor håber jeg så mange som muligt går ind og læser. Der er sat mange interessante historier på, f.eks. om ABC’s historie, og hvad der sker, hvilke nyheder hvad der rører sig i vores forening.
Også på Facebook kan du følge os. God fornøjelse.

Bestyrelsen har i årets løb afholdt de bestyrelsesmøder som vi har ment var nødvendige. Derud over har vi haft mange summemøder, efter kaffen om tirsdagen. I det hele taget har vi stået i nær kontakt, haft et godt samarbejde. Vi har i særlige tilfælde rådført med medlemmer uden for bestyrelsen. Det er med stor glæde, jeg kan takke mine bestyrelseskolleger for et rigtig godt samarbejde i det forgangene år. Håber vi alle bliver genvalgt. ABC’s venners bestyrelse.

Erik Steen Jørgensen Jægerspris onsdag den 27. marts 2019

Da der ikke er noget eventuelt skal der stilles spørgsmål til beretningen Der var ikke den store spørgelyst til formandens fantastiske beretning men Næstformanden Hermann meddelte at vi havde afsat mange penge til jubilæet men at Abc ikke havde sat så mange af og at vi derfor forventede ikke at bruge alle de afsatte midler Jubilæet bliver afholdt søndag den14 april med kranse nedlæggelse på Vestre kirkegård kl. 9.00 og derefter en stor reception i klubben fra kl. 12 – 14 hvorefter der vil blive tændt for fjernsynet så man kan blive og hygge til Paris Roubaix Frits Mogensen spurgte til en indmeldelsesblanket som lå fremme på selve dagen Og dette vil blive efterkommet Kasserens regnskab blev lagt frem og godkendt uden bemærkninger FLOT

Valg af bestyrelse

Formand Erik Steen Jørgensen genvalgt (2 år)
Sekretær Mogens Juhl genvalgt (2 år)
Medlem Erik Busborg genvalgt (2 år)

Revisor Anne Busborg genvalgt (2 år)

Kontingent uændret 100 kr. årligt
Tirsdagsholdet Mindste beløb 250 kr. årligt

Referent Mogens Juhl

GENERALFORSAMLING 2018

Generalforsamlingen, der finder sted en gang årligt, er ABC’s Venners øverste myndighed.
Det er her, alle medlemmer kan komme med forslag eller rette kritik over for handlinger, som de mener strider imod hensigten med ABC’s Venner

Abc’s venners generalforsamling 21 marts 2018
Erik Steen bød velkommen og man valgte Ole Nimann til dirigent og han takkede for valget og konstaterede at valget var lovligt indkaldt og gik derefter over til formandens beretning

Bestyrelsens beretning.
Denne generalforsamling dækker perioden fra den 6. marts 2017 og frem til d.d.
Endnu et år hvor ABC’s venner har været meget aktive, på såvel det sociale, pengegivende opgaver, tirsdagsholdet, og ved flere lejligheder, hjulpet til i ABC.
Takket være vores webmaster har man kunne følge med på Facebook og hjemmesiden.

Jens Veggerby arrangerede i løbet af sommeren 11 motionsløb for firmahold. Vi kaldte det mandags race, naturligvis fordi det var mandage fra den 8. maj og frem til 18. september.
Ruterne var forskellige steder i det Storkøbenhavnske, firmaerne som var sponsorer stillede hold, her startede og sluttede dagen, med lidt til hals og gane Der blev kørt med master, motorcykler, frem til dagens rute. Det var her på ruterne vi stod kontroller. Vennerne stillede med 10 til 14 hjælpere hver gang, i alt brugte vi 390, 5 time + planlægning.
Desværre har Jens ønsket at køre arrangementet 18 gange i 2018, en opgave vi ikke kan påtage os, vi har ikke mandskab nok.
Vi har dog for den kommende sæson allerede nye aftaler med Jens.

Tirsdagsholdets sommertur blev afholdt den 19. maj hos Ove Jensen i Frederikssund. Morgenkaffen blev lidt anderledes end tidligere, vi måtte op at stå, og give Mogens Juhl et ABC hurra i anledning af hans 71 års fødselsdag.
Køreturen blev en rundtur i det nordsjællandske på ca. 50 km. Da det var Ove som havde tilrettelagt ruten, ja så havde han jo fundet de værste bakker, som han selv kører på til hverdag. Undervejs var der flere punkteringer, hvilket jo gav lidt pauser, så intet er ondt uden det er for noget godt for noget.
Frokosten og eftermiddagen var bare til topkarakterer, stor tak til Ove.

Onsdag den 13. juni kørtes Stjerneløbet fra Roskilde. ABC’s venner havde 13 hjælpere som kontroller, i alt 65 timer.
Vi har allerede tilmeldt os som kontroller den 3. juni i år. Har du tid og mulighed for at hjælpe, kontakt venligst Per Vibe eller undertegnede.

Copenhagen Care Race i august deltog vi også i år, med hjælp af forskellig art. 8 hjælper i alt 86 timer samt stort arbejde af næstformanden, at arrangere og få det hele på plads.

Kræmmermarkedet var i 2017 i september. Desværre ja, man fristes næsten til at sige hele sommeren stod i regnens tegn, og det blev på den baggrund lidt af en fiasko. Ingen kunder, kræmmer der lukkede, plører og vådt over alt.
Det betyder jo for os, en ringere fortjeneste, i skrivende stund kendes den ikke. Når krybben er tom, bides hestene, det afstedkom også problemer i markedets topledelse. Johnny Larsen som i mange år netop har siddet i topledelsen, kørte sur i det og har forladt sin post. Herfra skal lyde en stor tak til Johnny for det arbejde som du har udført.
Vi er dog ikke uden indflydelse, Herman har i snart mange år også været med, og efter Johnnys fratræden er Rune Hansen gået sammen med Herman.
I alt deltog 11 med arbejdet, og brugte tilsammen 156 timer igen plus Hermans forarbejde.
Der var vel grund til at takke alle som har givet en hånd med.

Næstformanden har skrevet alt ned, han er en meget flittig mand, og vil have tjek på det hele. Vores hjælpere har i penge giverne job udført arbejde i alt 697, 5 time hvad siger I så. Herunder er ikke beregnet de timer som er blevet brugt til at få det hele til at gå op i en højre enhed.

Hele foråret og sommeren blev der arbejdet for at få de nye lokaler færdige med udsmykningen. Kæmpe arbejde af Rico, Dan Reinhardt og Per Vibe med de 19 historiske plancher, lige fra start til nu. Stor økonomisk hjælp af Vester kopi med plancherne. Rune og Viben fik dem op på vægen. Alle pokalerne skulle pudses, og præmieskabet skulle udsmykkes.
ABC’s bestyrelse kom med borde og stole samt tv, et meget flot køkken. Rigtig mange hjalp til.
ABC havde planlagt at holde indvielses reception i de nye klublokaler den 7. oktober. Men abc’s bestyrelse var kørt trætte, og ville aflyse.
Dette var vennernes bestyrelse absolut ikke enige med dem i, og i enighed med abc overtog vi arrangementet.
En herlig eftermiddag, ca. 50 mødte op. Jesper Christensen tidligere drengerytter i abc, nuværende borgmester i København, klubbens vel nok største rytter Ole Ritter, samt nogle tidligere ryttere, som vi ikke har set i mange år kom og hilste på. Også dejligt at se flere af de unge mødte op.

Kun en uge senere, den 14. oktober var det tid til Stokkeløb. Kl. 9 mødte 31 op til morgenkaffe med diverse tilbehør.
Kl. 10 havde chef kommissær Anne Busborg startlisten klar. Vi begav os på vej mod Dynamovej. Anne blev denne dag sekunderet af ingen ringere en Rico, så nu skulle der være tjek og styr på reglerne.
Løbet blev afviklet over tre etaper, udskilningsløb, pointløb og longest lap. ABC’s kasserer Martin Ørholm viste sig som hurtigste mand, og blev altså vinder af løbet, efterfuldt af Robert Pulvertaft, og på tredje pladsen Herman Jeppesen. Vinder af Stokkeløbet blev en meget fortjent Lars Nielsen, en ægte ABC’er som igennem snart mange år har gjort et stort stykke arbejde på mange fronter i abc, og igen er indvalgt i ABC’s bestyrelse.
Et stort tillykke til Lars, og tak for arbejdet.

Lørdag den 11. november var der igen fest, denne gang for at takke alle som igennem året har hjulpet til med det ene eller det andet.
En festlig aften, hvor festudvalget havde sørget for det hele, god mad og drikke, alle i højt humør, det var en rigtig abc aften. Naturligvis blev der også tid til at takke alle som har hjulpet til i årets gang. Årets hjælper skulle jo også hædres. I år stod festudvalget for valget, og Anne Busborg holdt en flot tale til Birte Boesgaard Jørgensen som blev en fortjent årets hjælper. hun gør et stort arbejde hele året, b.la. når der skal smøres sandwich til hjælperne . Mogens Juhl mente det største arbejde hun gør, er at holde styr på formanden, ja – måske men jeg vil gerne indrømme, hun hjælper mig meget.
Eger lotteriet blev også sendt rundt.

Julefrokost for tirsdagsholdet blev der også plads til.
Den 8. december mødte en stor del af tirsdagsholdet op for at få noget godt at spise, og ønske hinanden rigtig god jul, og tak for rigtig mange gode ture i 2017.

Der blev kørt alle tirsdage i årets løb, kun den 26. december 2. juledag tog vi en slapper.
Alle ved at vi efter cykelturen får kaffe og brød, dette arbejde med indkøb og borddækning samt opvask har Herman og Kurt Heinola stået for, et kæmpe stor tak til jer fra os som bare nyder det.

Henrik Rico Elmgreen har udgivet en bog ” Et liv med to hjul “. Lay – out har Per Vibe stået for, det tror jeg alle ved
. En rigtig god bog, og man er ved læsning ikke i tvivl om hvor Rico kommer fra. Også alle ved, at vennerne kunne købe bogen til særpris, hvilket rigtig mange gjorde. Ved DBC stævnet i Ballerup Super Arena den 29. december, havde vi igen lavet en aftale med Rico, som igen havde lavet en aftale med Sandstød, at vi kunne sælge bogen. Birte, Herman og undertegnede solgte den, igen med fortjeneste til vennerne.
Her skal også lyde en stor tak til Annette og Michael Sandstød, for de mange billetter de har doneret til ABC’s venner, såvel til de store DBC stævner men ikke mindst til 6- dagesløbet

2018 er allerede godt i gang, den 21. februar holdt vi en hyggeaften med Jens Veggerby i hovedrollen. 45 personer fandt vej til klublokalet.
Jens holdt en god fortælling, om sit liv, lige fra 8 års alderen hvor han havde brevduer, hjemme på malerværkstedet i Ballerup.
Jens var en god amatør, lige fra junior tiden , som professionel på bane og landevej var han et stort navn, hvem husker ikke hans VM i 1993. I dag er han en travl erhvervs drivene cykelsports arrangør.
Tak til Jens.

Der arbejdes på fuld kraft, og alle er naturligvis velkommen til at deltage. Planlagt for det kommende tid.
Årets cykeltur den 17 maj hos Jørn Skovbo ved Bjerre Strand
Stjerneløbet den 3. juni.
Årets sommercykelferie går til Silkeborg fra den 3. – til 8. juni.
Deltager på denne tur som er kontroller ved Stjerneløbet, kører direkte der fra. Rune og undertegnede kører fra morgenstunden, med traileren og cyklerne til Silkeborg.
10. juni hjælpere ved Sjælsø rundt. Jens Veggerby
Vi skal også deltage ved årets Copenhagen Car Race og Kræmmermarkedet.
Vi har lovet at være kontroller ved ABC’s åbne løb samt klubmesterskabet.
Naturligvis er det ikke kun tirsdagsholdet der kan deltage, vi ville ønske der ville komme mange flere, med eller uden cykel, kaffen er klar hver tirsdag kl. 12, det sociale samvær, betyder meget for os.

Dette var vidst hvad bestyrelsen har at berette fra generalforsamlingen 2017 – til i dag.
Sikkert meget mere kunne have været nævnt, ligeledes flere navne, men vi takker alle for et godt år.
Selv vil jeg gerne takke den fantastiske bestyrelse, og nært tilknyttet Web master for godt samarbejde i årets løb.
Glæder mig til et godt samarbejde i det nye år.
Ligeledes vil jeg takke ABC’s bestyrelse, og ønsker et godt samarbejde, der er kun et år til vi kan fejre 125 års fødselsdag.

På ABC’s venners bestyrelse vegne.
Erik Steen Jørgensen. Da der ikke er evt. på dagsordenen skulle spørgsmål stilles til beretningen
Rune Hansen mente at man også burde takke sponsorerne
Erik Steen fortalte om de nye og gamle sponsorer og takkede dem alle for den for den store hjælp til traileren og andre steder bla. Hjemmesiden.

Kasseren Mogens Harboe aflægger regnskab.
Regnskabet var meget fint og godkendt af vores revisorer og det viste et pænt overskud Samt et beløb på 25000 tilsidesat til det kommende jubilæum
Johnny Larsen omtalte indtægter fra Car race som formodentlig ville fortsætte fremover sikkert med et plus og forhåbentlig også lidt mere for kræmmermarked
Jørn Skovbo ville vide hvad vi lagde penge til side til ( abc’s 125 års jubilæum ) Han spurgte også om hvad pengene går til og om ABC skal søge for at få nogle tilskud Svaret var JA det skal de.
Hermann Jeppesen meddelte at vi på et tidspunkt havde juniorerne til at hjælpe for at få nogle penge men det gik op i hat og briller det gad de fleste ikke så det måtte vi opgive så i dag må man søge vennerne om hjælp
Erik Busborg. Vi er en støtteforening så hvis ABC vil havde hjælp må de søge og vi er oftest åbne for hjælp.
Erik Steen Under 6 dagesløbet gav vi lidt pengehjælp til 9 ryttere fra vennerne.
Frits Mogensen. Syntes at jubilæumsløbet samme4n med car race skulle op på et højre nevau med et par store navne samt at man gav lidt til juniorteamet.

Indkomne forslag. Kontingentet skal stige fra nuværende 50 kr. årligt til minimum 100 kr. årligt Det er dog lidt anderledes for tirsdagsholdet hvor man bør give lidt mere.
Karsten Glygaard mente man skulle passe lidt på med det
Det blev dog vedtaget med 17 mod 1

Valg af bestyrelse. På valg var
Hermann Jeppesen næstformand 2 år modtog genvalg
Mogens Harboe Kasserer 2 år modtog genvalg
Rune Hansen bestyrelsesmedlem 2 år modtog genvalg
Kurt Heinola bestyrelsesmedlem 2 år modtog genvalg

Valg af revisor 2 år
Joan Wonsyld modtager ikke genvalg så i stedet opstilles Frits Mogensen For 2 år og han modtager valget.

Herefter sluttede vennernes generalforsamling og dirigenten samt formanden takkede for god ro og orden og det sluttede med det traditionsrige ABC HURRA
Og derefter var der hygge mad og dødsmandsnark.
Mogens Juhl, referent