Abc’s venners generalforsamling 27. marts 2019

Formanden Erik Steen byder velkommen og Ole Niemand vælges til dirigent og han konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt

Formanden aflægger sin beretning.
Året siden sidste generalforsamling blev lidt anderledes end vi forventede, på flere måder. Igen et år hvor vi løste mange opgaver, men på det indtægtsgivende knapt så godt, som vi forud så.
Jeg nævnte sidste år, at vi ikke kunne deltage i Veggerbys ”mandagsræs”, da Jens havde udvidet programmet, så vi ikke havde mandskab nok.
Ligeledes ændrede Husum Brønshøj Idrætsforeninger deres arbejdsplaner, satte vores arbejdstimer / opgaver så højt op, at vi heller ikke her kunne deltage.
Når vi ikke kunne deltage i Kræmmermarkedet, ja så ville de ikke have os med i Copenhagen Car Race på Bellahøj, som vi ellers havde sagt ja tak til.
Heldigvis var det anderledes med Sjælsø rundt samt Stjerneløbet.
Begge løb har vi for indeværende år sagt ja til, Sjælsø køres den16. juni og vi skal stille med 6 mand, som i 18. Stjerneløbet køres den 15 september vi har ikke fået oplyst vores opgaver, men når den falder på plads, skal deltage med ca. 13 personer.

Sommerturen skulle i år have været kørt fra Bjerre Strand den 17 maj, Jane og Jørn Skovbo skulle havde stillet deres sommerhus til rådighed. Men desværre faldt varmtvandsbeholderen ned, huset blev oversvømmet, så vi måtte aflyse. MEN
Rune og Inger stod parate med kort varsel, og overtog, de var jo også i træning fra sidste år. Så der blev en god dag, og en god cykeltur ud af det. Vejret var flot, der blev kørt ca. 60 km. Grillen samt lidt væske af forskelligt indhold, gjorde dagen meget festlig og hyggelig. Vi kunne godt have været lidt flere, og ikke kun fra tirsdagsholdet, da jo alle medlemmer af ABC’s venner er velkomne.
Vi kører den 15. maj, Jørn har lovet, at huset er ok, og han er i gang med at lægge ruter, så sæt allerede nu kryds i kalenderen.
Søndag den 3. juni vil gå over i historien som en travl dag. Lørdag den 2. juni pakkede vi traileren med cykler og bagage. Tidlig søndag skulle 13 personer mødes i Roskilde, som kontroller til årets Stjerneløb.
Per Vibe havde styr på tropperne, alle havde en god dag på deres poster. Kurt Heinola brokkede sig ikke over frokost pakken, for de glemte at give den stakkels mand noget at spise. Men tak til jer alle for hjælpen. Kl. ca. 15 gik turen videre, de fleste skulle nå Silkeborg inden aftensmad. Inger, Birte, Rune og undertegnede startede også dagen tidlig, på vej mod Gjern bakker, med cykler og bagage. Landal Søhøjlandet som skulle være vores base den næste lille uge. Hvor det sociale og cykling var i højsæde. Vi havde nogle dejlige dage med godt vejr. Læs meget mere herom på vores hjemmeside. en stor tak til Joan og Per Vibe som havde tilrettelagt turen.

Stokkeløbet blev kørt den 6. oktober. 30 morgenfriske personer mødte op kl. 9 i klublokalet, til et dejligt dækket morgenbord, med alt til hals og gane. Snakken gik hurtigt om dagens race, hvem havde dopet mest, hvem havde fået flest morgen bitter Kl. 10 havde chefkommissær Anne Busborg startlisten klar, rytterne begav sig på vej mod Dynamovej på cykel, tilskuer og jury i bil. Læs mere herom på vores nye hjemmeside. Alle i mål hurtigere end beregnet, der blev hurtigt arrangeret en lille ekstra tur, vi var dog nogle som kørte mod klubben. Her havde festudvalget, og alle fruerne igen dækket op til en dejlig frokost, og der blev hygget. Stor tak til alle der altid hjælper med. Årets Stokkefar blev Robert Pulvertaft, et godt valg. Robert har i snart mange år været en aktiv person i ABC og vennerne. Han sidder i ABC’s bestyrelse, træner med rytterne, ja sågar ofte med tirsdagsholdet. Tak Robert for det gode samarbejde vi har. Under præmieuddelingen belønnede vennerne 6 ryttere med en hilsen. Læs herom på hjemmesiden.

Torsdag den 9. oktober havde Rune arrangeret en ekstra cykeldag. Vi mødtes på parkeringspladsen ud for Glumsø sportshal. Igen som hele sommeren i 2018 var det et flot vejr. Der blev kørt rundt om Tystrup – Bavelse søerne. Herman kørte en del af ruten som servicevogn. Tilbage på parkeringspladsen, satte vi et par borde og stole op, og resterne fra stokkeløbet blev til en dejlig frokost, alle nød det dejlige vejr inden hjemturen.

Årets julefrokost blev spist fredag den 30. november. 25 mødte op til en dejlig frokost, og hygge eftermiddag. Jeg kunne godt her komme med et referat, men igen vil jeg foreslå, gå ind vores hjemmeside, her er der god tekst og dejlige billeder.

Traileren var nu blevet 3 år, hos os, og reklamerne skulle igen fornys. Det blev glædeligt næsten gentegninger, der manglede kun en.
Heino cykler, Toftens auto, H.H. Malerentreprise fortsatte, ny blev Claus Dalsgaard aut. El-installatør. På fronten er ABC og team ABC junior naturligvis fremhævet Også her gå ind på hjemmesiden. Stor tak til vores annoncører, såvel på traileren og på hjemmesiden, Naturliggas ved Chr. Vang, Heino cykler og Elektronikhåndværkeren ved Michael Jørgensen. Nu behøver man jo ikke have en virksomhed, for at komme på, Per Vibe og Herman Jeppesen har begge sat støtte annoncer på hjemmesiden. stor tak til alle som støtter ABC’s venner.

Som alle ved fylder ABC 125 år den 14. april. Ikke nogen undskyldning, men det har krævet en del forberedelser. Derfor har vi i denne vinter ikke afholdt hjælpefest og foredragsaften, vi håber der er forståelse for det. Selv om der ikke blev holdt hjælpefest, skal der hædres en person som virkelig har fortjent denne hæder. Denne person har igennem mange år gjort et stort stykke arbejde for ABC og ikke mindst for vennerne. Han er en del af tirsdagsholdet, han er der når der skal arrangeres, ture, han står for Stjerneløbet. Han var med da dette flotte klublokale skulle udsmykkes. Han sidder med på bestyrelsesmøderne. Han er vores webmaster manden bag vores hjemmeside og på facebook. Listen er lang endnu, men jeg tror alle har gættet Per Vibe er årets hjælper 2018. Per er ikke til stede i dag, han er på træningslejr i Spanien med sin kone Joan. Jeg har fortalt Per han er årets hjælper, han og Joan er inviteret ud at spise i dag. Jeg skal overbringe mange hilsner.

Der er udsendt invitationer til 125 års jubilæet, det er opslået på såvel hjemmesider som på facebook, så vi håber alle har fået besked Der er nedsat et Jubilæums udvalg, som arbejder frem mod datoen.

Jeg vil gerne takke alle som har støttet ABC’s venner i årets løb. En særlig tak til tirsdagsholdet, dejligt at møde op tirsdag formiddag, og se alle motionisterne/ pensionisterne. Vi har som de foregående år kørt i flere hold, efter styrke og vægt. Men noget af det der glæder mig mest er, dem vi kalder solskinsdrengene, dem der af flere grunde ikke har været på cyklerne, men kommer til kaffe kl. ca. 12 for det sociale samvær. Husk du er velkommen selv om du ikke er på tirsdagsholdet. De fleste har sikker set vi har fået ny hjemmeside, adressen er den samme. Vores webmaster Per Vibe har lagt et stort arbejde i det, derfor håber jeg så mange som muligt går ind og læser. Der er sat mange interessante historier på, f.eks. om ABC’s historie, og hvad der sker, hvilke nyheder hvad der rører sig i vores forening.
Også på Facebook kan du følge os. God fornøjelse.

Bestyrelsen har i årets løb afholdt de bestyrelsesmøder som vi har ment var nødvendige. Derud over har vi haft mange summemøder, efter kaffen om tirsdagen. I det hele taget har vi stået i nær kontakt, haft et godt samarbejde. Vi har i særlige tilfælde rådført med medlemmer uden for bestyrelsen. Det er med stor glæde, jeg kan takke mine bestyrelseskolleger for et rigtig godt samarbejde i det forgangene år. Håber vi alle bliver genvalgt. ABC’s venners bestyrelse.

Erik Steen Jørgensen Jægerspris onsdag den 27. marts 2019

Da der ikke er noget eventuelt skal der stilles spørgsmål til beretningen Der var ikke den store spørgelyst til formandens fantastiske beretning men Næstformanden Hermann meddelte at vi havde afsat mange penge til jubilæet men at Abc ikke havde sat så mange af og at vi derfor forventede ikke at bruge alle de afsatte midler Jubilæet bliver afholdt søndag den14 april med kranse nedlæggelse på Vestre kirkegård kl. 9.00 og derefter en stor reception i klubben fra kl. 12 – 14 hvorefter der vil blive tændt for fjernsynet så man kan blive og hygge til Paris Roubaix Frits Mogensen spurgte til en indmeldelsesblanket som lå fremme på selve dagen Og dette vil blive efterkommet Kasserens regnskab blev lagt frem og godkendt uden bemærkninger FLOT

Valg af bestyrelse

Formand Erik Steen genvalgt
Sekretær Mogens Juhl Genvalgt
Medlem Erik Busborg Genvalgt

Revisor Anne Busborg Genvalgt

Kontingent uændret 100 kr. årligt
Tirsdagsholdet Mindste beløb 250 kr. årligt

Mogens Juhl