Indkaldelse til generalforsamling
i ABC’s Venner

Onsdag den 19. februar er det niende gang denne generation af ABC’s venner indkalder til generalforsamling. Kl. 19.00 i ABC’s klublokale, Kobbelvænget 65, 2700 Brønshøj.

Generalforsamlingen afholdes i følge Vennernes love, paragraf 9.

Dagsorden er følgende:

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning.
 3. Kassereren aflægger årsregnskab.
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelse:
  Kasserer (2 år).  Næstformand (2 år). 2 Bestyrelsesmedlemmer (2 år).
 6. Valg af Revisor (2 år).
 7. Kontingent

På valg er:

 1. Mogens Harboe, kasserer (modtager genvalg)
 2. Herman Jeppesen, næstformand (modtager genvalg)
 3. Kurt Heinola, medlem (modtager genvalg)
 4. Rune Hansen, medlem (modtager genvalg)
 5. Valg af revisor, Fritz Mogensen (modtager genvalg)

Da der ikke er noget punkt eventuelt, skal evt. debat foregå under formandens beretning.

Indkomne forslag skal være formanden i hænde, senest 8 dage før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen vil der blive budt på kaffe- the og sandwich samt hyggesnak.

Vel mødt.

ABC’s venners bestyrelse