Indkaldelse til generalforsamling
i ABC’s Venner

Onsdag den 27. marts er det ottende gang denne generation af ABC’s venner indkalder til generalforsamling. Kl. 19.00 i ABC’s klublokale, Kobbelvænget 65, 2700 Brønshøj.

Generalforsamlingen afholdes i følge Vennernes love, paragraf 9.

Dagsorden er følgende:

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning.
 3. Kassereren aflægger årsregnskab.
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelse:
  Formand (2 år).  Sekretær (2 år). 1 bestyrelsesmedlem (2 år).
 6. Valg af Revisor (2 år).
 7. Kontingent.

På valg er:

 1. Erik Steen Jørgensen, formand (modtager genvalg)
 2. Mogens Juhl, sekretær (modtager genvalg)
 3. Erik Busborg, medlem (modtager genvalg)
 4. Valg af revisor, Anne Busborg (modtager genvalg)

Da der ikke er noget punkt eventuelt, skal evt. debat foregå under formandens beretning.

Indkomne forslag skal være formanden i hænde, senest 8 dage før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen vil der blive budt på kaffe- the og sandwich samt hygge snak.

Vel mødt.

ABC’s venners bestyrelse