Abc’s venners generalforsamling 21 marts 2018
Erik Steen bød velkommen og man valgte Ole Nimann til dirigent og han takkede for valget og konstaterede at valget var lovligt indkaldt og gik derefter over til formandens beretning

Bestyrelsens beretning.
Denne generalforsamling dækker perioden fra den 6. marts 2017 og frem til d.d.
Endnu et år hvor ABC’s venner har været meget aktive, på såvel det sociale, pengegivende opgaver, tirsdagsholdet, og ved flere lejligheder, hjulpet til i ABC.
Takket være vores webmaster har man kunne følge med på Facebook og hjemmesiden.

Jens Veggerby arrangerede i løbet af sommeren 11 motionsløb for firmahold. Vi kaldte det mandags race, naturligvis fordi det var mandage fra den 8. maj og frem til 18. september.
Ruterne var forskellige steder i det Storkøbenhavnske, firmaerne som var sponsorer stillede hold, her startede og sluttede dagen, med lidt til hals og gane Der blev kørt med master, motorcykler, frem til dagens rute. Det var her på ruterne vi stod kontroller. Vennerne stillede med 10 til 14 hjælpere hver gang, i alt brugte vi 390, 5 time + planlægning.
Desværre har Jens ønsket at køre arrangementet 18 gange i 2018, en opgave vi ikke kan påtage os, vi har ikke mandskab nok.
Vi har dog for den kommende sæson allerede nye aftaler med Jens.

Tirsdagsholdets sommertur blev afholdt den 19. maj hos Ove Jensen i Frederikssund. Morgenkaffen blev lidt anderledes end tidligere, vi måtte op at stå, og give Mogens Juhl et ABC hurra i anledning af hans 71 års fødselsdag.
Køreturen blev en rundtur i det nordsjællandske på ca. 50 km. Da det var Ove som havde tilrettelagt ruten, ja så havde han jo fundet de værste bakker, som han selv kører på til hverdag. Undervejs var der flere punkteringer, hvilket jo gav lidt pauser, så intet er ondt uden det er for noget godt for noget.
Frokosten og eftermiddagen var bare til topkarakterer, stor tak til Ove.

Onsdag den 13. juni kørtes Stjerneløbet fra Roskilde. ABC’s venner havde 13 hjælpere som kontroller, i alt 65 timer.
Vi har allerede tilmeldt os som kontroller den 3. juni i år. Har du tid og mulighed for at hjælpe, kontakt venligst Per Vibe eller undertegnede.

Copenhagen Care Race i august deltog vi også i år, med hjælp af forskellig art. 8 hjælper i alt 86 timer samt stort arbejde af næstformanden, at arrangere og få det hele på plads.

Kræmmermarkedet var i 2017 i september. Desværre ja, man fristes næsten til at sige hele sommeren stod i regnens tegn, og det blev på den baggrund lidt af en fiasko. Ingen kunder, kræmmer der lukkede, plører og vådt over alt.
Det betyder jo for os, en ringere fortjeneste, i skrivende stund kendes den ikke. Når krybben er tom, bides hestene, det afstedkom også problemer i markedets topledelse. Johnny Larsen som i mange år netop har siddet i topledelsen, kørte sur i det og har forladt sin post. Herfra skal lyde en stor tak til Johnny for det arbejde som du har udført.
Vi er dog ikke uden indflydelse, Herman har i snart mange år også været med, og efter Johnnys fratræden er Rune Hansen gået sammen med Herman.
I alt deltog 11 med arbejdet, og brugte tilsammen 156 timer igen plus Hermans forarbejde.
Der var vel grund til at takke alle som har givet en hånd med.

Næstformanden har skrevet alt ned, han er en meget flittig mand, og vil have tjek på det hele. Vores hjælpere har i penge giverne job udført arbejde i alt 697, 5 time hvad siger I så. Herunder er ikke beregnet de timer som er blevet brugt til at få det hele til at gå op i en højre enhed.

Hele foråret og sommeren blev der arbejdet for at få de nye lokaler færdige med udsmykningen. Kæmpe arbejde af Rico, Dan Reinhardt og Per Vibe med de 19 historiske plancher, lige fra start til nu. Stor økonomisk hjælp af Vester kopi med plancherne. Rune og Viben fik dem op på vægen. Alle pokalerne skulle pudses, og præmieskabet skulle udsmykkes.
ABC’s bestyrelse kom med borde og stole samt tv, et meget flot køkken. Rigtig mange hjalp til.
ABC havde planlagt at holde indvielses reception i de nye klublokaler den 7. oktober. Men abc’s bestyrelse var kørt trætte, og ville aflyse.
Dette var vennernes bestyrelse absolut ikke enige med dem i, og i enighed med abc overtog vi arrangementet.
En herlig eftermiddag, ca. 50 mødte op. Jesper Christensen tidligere drengerytter i abc, nuværende borgmester i København, klubbens vel nok største rytter Ole Ritter, samt nogle tidligere ryttere, som vi ikke har set i mange år kom og hilste på. Også dejligt at se flere af de unge mødte op.

Kun en uge senere, den 14. oktober var det tid til Stokkeløb. Kl. 9 mødte 31 op til morgenkaffe med diverse tilbehør.
Kl. 10 havde chef kommissær Anne Busborg startlisten klar. Vi begav os på vej mod Dynamovej. Anne blev denne dag sekunderet af ingen ringere en Rico, så nu skulle der være tjek og styr på reglerne.
Løbet blev afviklet over tre etaper, udskilningsløb, pointløb og longest lap. ABC’s kasserer Martin Ørholm viste sig som hurtigste mand, og blev altså vinder af løbet, efterfuldt af Robert Pulvertaft, og på tredje pladsen Herman Jeppesen. Vinder af Stokkeløbet blev en meget fortjent Lars Nielsen, en ægte ABC’er som igennem snart mange år har gjort et stort stykke arbejde på mange fronter i abc, og igen er indvalgt i ABC’s bestyrelse.
Et stort tillykke til Lars, og tak for arbejdet.

Lørdag den 11. november var der igen fest, denne gang for at takke alle som igennem året har hjulpet til med det ene eller det andet.
En festlig aften, hvor festudvalget havde sørget for det hele, god mad og drikke, alle i højt humør, det var en rigtig abc aften. Naturligvis blev der også tid til at takke alle som har hjulpet til i årets gang. Årets hjælper skulle jo også hædres. I år stod festudvalget for valget, og Anne Busborg holdt en flot tale til Birte Boesgaard Jørgensen som blev en fortjent årets hjælper. hun gør et stort arbejde hele året, b.la. når der skal smøres sandwich til hjælperne . Mogens Juhl mente det største arbejde hun gør, er at holde styr på formanden, ja – måske men jeg vil gerne indrømme, hun hjælper mig meget.
Eger lotteriet blev også sendt rundt.

Julefrokost for tirsdagsholdet blev der også plads til.
Den 8. december mødte en stor del af tirsdagsholdet op for at få noget godt at spise, og ønske hinanden rigtig god jul, og tak for rigtig mange gode ture i 2017.

Der blev kørt alle tirsdage i årets løb, kun den 26. december 2. juledag tog vi en slapper.
Alle ved at vi efter cykelturen får kaffe og brød, dette arbejde med indkøb og borddækning samt opvask har Herman og Kurt Heinola stået for, et kæmpe stor tak til jer fra os som bare nyder det.

Henrik Rico Elmgreen har udgivet en bog ” Et liv med to hjul “. Lay – out har Per Vibe stået for, det tror jeg alle ved
. En rigtig god bog, og man er ved læsning ikke i tvivl om hvor Rico kommer fra. Også alle ved, at vennerne kunne købe bogen til særpris, hvilket rigtig mange gjorde. Ved DBC stævnet i Ballerup Super Arena den 29. december, havde vi igen lavet en aftale med Rico, som igen havde lavet en aftale med Sandstød, at vi kunne sælge bogen. Birte, Herman og undertegnede solgte den, igen med fortjeneste til vennerne.
Her skal også lyde en stor tak til Annette og Michael Sandstød, for de mange billetter de har doneret til ABC’s venner, såvel til de store DBC stævner men ikke mindst til 6- dagesløbet

2018 er allerede godt i gang, den 21. februar holdt vi en hyggeaften med Jens Veggerby i hovedrollen. 45 personer fandt vej til klublokalet.
Jens holdt en god fortælling, om sit liv, lige fra 8 års alderen hvor han havde brevduer, hjemme på malerværkstedet i Ballerup.
Jens var en god amatør, lige fra junior tiden , som professionel på bane og landevej var han et stort navn, hvem husker ikke hans VM i 1993. I dag er han en travl erhvervs drivene cykelsports arrangør.
Tak til Jens.

Der arbejdes på fuld kraft, og alle er naturligvis velkommen til at deltage. Planlagt for det kommende tid.
Årets cykeltur den 17 maj hos Jørn Skovbo ved Bjerre Strand
Stjerneløbet den 3. juni.
Årets sommercykelferie går til Silkeborg fra den 3. – til 8. juni.
Deltager på denne tur som er kontroller ved Stjerneløbet, kører direkte der fra. Rune og undertegnede kører fra morgenstunden, med traileren og cyklerne til Silkeborg.
10. juni hjælpere ved Sjælsø rundt. Jens Veggerby
Vi skal også deltage ved årets Copenhagen Car Race og Kræmmermarkedet.
Vi har lovet at være kontroller ved ABC’s åbne løb samt klubmesterskabet.
Naturligvis er det ikke kun tirsdagsholdet der kan deltage, vi ville ønske der ville komme mange flere, med eller uden cykel, kaffen er klar hver tirsdag kl. 12, det sociale samvær, betyder meget for os.

Dette var vidst hvad bestyrelsen har at berette fra generalforsamlingen 2017 – til i dag.
Sikkert meget mere kunne have været nævnt, ligeledes flere navne, men vi takker alle for et godt år.
Selv vil jeg gerne takke den fantastiske bestyrelse, og nært tilknyttet Web master for godt samarbejde i årets løb.
Glæder mig til et godt samarbejde i det nye år.
Ligeledes vil jeg takke ABC’s bestyrelse, og ønsker et godt samarbejde, der er kun et år til vi kan fejre 125 års fødselsdag.

På ABC’s venners bestyrelse vegne.
Erik Steen Jørgensen. Da der ikke er evt. på dagsordenen skulle spørgsmål stilles til beretningen
Rune Hansen mente at man også burde takke sponsorerne
Erik Steen fortalte om de nye og gamle sponsorer og takkede dem alle for den for den store hjælp til traileren og andre steder bla. Hjemmesiden.

Kasseren Mogens Harboe aflægger regnskab.
Regnskabet var meget fint og godkendt af vores revisorer og det viste et pænt overskud Samt et beløb på 25000 tilsidesat til det kommende jubilæum
Johnny Larsen omtalte indtægter fra Car race som formodentlig ville fortsætte fremover sikkert med et plus og forhåbentlig også lidt mere for kræmmermarked
Jørn Skovbo ville vide hvad vi lagde penge til side til ( abc’s 125 års jubilæum ) Han spurgte også om hvad pengene går til og om ABC skal søge for at få nogle tilskud Svaret var JA det skal de.
Hermann Jeppesen meddelte at vi på et tidspunkt havde juniorerne til at hjælpe for at få nogle penge men det gik op i hat og briller det gad de fleste ikke så det måtte vi opgive så i dag må man søge vennerne om hjælp
Erik Busborg. Vi er en støtteforening så hvis ABC vil havde hjælp må de søge og vi er oftest åbne for hjælp.
Erik Steen Under 6 dagesløbet gav vi lidt pengehjælp til 9 ryttere fra vennerne.
Frits Mogensen. Syntes at jubilæumsløbet samme4n med car race skulle op på et højre nevau med et par store navne samt at man gav lidt til juniorteamet.

Indkomne forslag. Kontingentet skal stige fra nuværende 50 kr. årligt til minimum 100 kr. årligt Det er dog lidt anderledes for tirsdagsholdet hvor man bør give lidt mere.
Karsten Glygaard mente man skulle passe lidt på med det
Det blev dog vedtaget med 17 mod 1

Valg af bestyrelse. På valg var
Hermann Jeppesen næstformand 2 år modtog genvalg
Mogens Harboe Kasserer 2 år modtog genvalg
Rune Hansen bestyrelsesmedlem 2 år modtog genvalg
Kurt Heinola bestyrelsesmedlem 2 år modtog genvalg

Valg af revisor 2 år
Joan Wonsyld modtager ikke genvalg så i stedet opstilles Frits Mogensen For 2 år og han modtager valget.

Herefter sluttede vennernes generalforsamling og dirigenten samt formanden takkede for god ro og orden og det sluttede med det traditionsrige ABC HURRA
Og derefter var der hygge mad og dødsmandsnark.
Mogens Juhl, referent