HVAD ER VORES FORMÅL?

ABC’s Venner skal forsøge at fremskaffe økonomiske midler såvel som praktisk hjælp til cykleklubben ABC’s drift.

Dette opnås ved deltagelse i indtægtsgivende arrangementer, salg af støtteannoncer, salg af reklameplads på vores trailer samt også, hvis det ønskes,  ved at bidrage med hjælpere til ABC’s aktiviteter.

Herudover kan der, i specielle tilfælde, ydes økonomisk støtte til aktive licenshavende ABC-ryttere.

Mindst lige så vigtigt for ABC’s Venner, er det at bibeholde kontakten til tidligere aktive ABC’ere og andre med interesse for cyklesporten. Dette foregår ved sociale arrangementer, der afholdes henover året.