Onsdag den 19. maj fylder Mogens Juhl ”Julle” 75 år.

For os der har kendt ”den lille runde glade mand” igennem mange år, har samværet med ham altid været en stor fornøjelse. Altid er han en humørspreder der, med en lille historie eller en lidt vovet vits, kan få smilet frem hos os.

Lille og rund har han ikke altid været, for da han i 1960 meldte sig ind i ABC og fik sin første license, var han en lille tynd dreng der også dengang besad et gevaldigt humør.

Hans periode som aktiv cykelrytter sluttede midt i 60’erne, da han måtte ind og optræde i ”Kongens klæder”. Men ”Julle” vendte tilbage sidst i 60’erne med både gåpåmod og sit gode humør i behold. Det førte til nogle gode sæsoner hvor han bl.a. havde nogle heftige fights med en jævnaldrende Erik Steen Jørgensen.

Efter at have sat konkurrence-cyklen i stald, gik der ikke mange år før han blev valgt ind i bestyrelsen hvor han med stort engagement, bl.a. overtog ansvaret for ABC’ daværende klubblad ”Nyt fra ABC”. I begyndelsen ”kun” som redaktør, men som årene gik udvidede opgaven sig til også at omfatte det skrivende arbejde og ikke mindst, da han er uddannet litografisk trykker, også opgaven med at få bladet trykt og omdelt. Dette medførte også, at han blev en af hovedmændene bag de to store jubilæums-skrifter, der blev udgivet i anledning af ABC’ henholdsvis 90- og 100-års jubilæum.

Mange af de ABC’ere der var aktive i slut 70erne og 80erne husker også ”Julle” som en særdeles engageret hold- og rejseleder, ved flere årgange af bl.a. Stafetløbet og DM samt ikke mindst for utallige gange at have været leder på ABC’ årlige pinsetur til Braunschweig.

”Julle” var også en af initiativtagerne da ABC’ Venner genopstod for 10 år siden og har i dag plads i bestyrelsen som sekretær. Her har han også lige siden starten været en ivrig deltager på Tirsdagsholdet hvor han altid, når bakkerne bliver lidt for skrappe, med en kæk bemærkning, gerne tager imod et hjælpende skub fra en eller flere af de med-cyklende.

De 75 år, hvoraf de 61 år er som ABC’er, bliver fejret sammen med fru Tove der garanteret sørger for, at der til dagens frokost vil være ”Julle”s yndlingsspise – lun leverpostej.

Jeg letter på hatten og ønsker dig mange gode år i fremtiden.

”Viben”