Kontingent

marts 2022

Generalforsamling 2022

2022-03-02T16:10:22+01:00

Indkaldelse til generalforsamling i ABC’s Venner Mandag 21. marts er det 11. gang denne generation af ABC’s venner indkalder til generalforsamling. Kl. 19.00 i ABC’s klublokale, Kobbelvænget 65, 2700 Brønshøj. Generalforsamlingen afholdes i følge Vennernes love, paragraf 9. Dagsorden er følgende: Valg af dirigent Formanden aflægger beretning. Kassereren aflægger årsregnskab. Indkomne forslag Valg af bestyrelse: Næstformand [...]

Generalforsamling 20222022-03-02T16:10:22+01:00

december 2021

KONTINGENT 2022 og 2021

2021-12-13T14:56:04+01:00

Kære medlem af ABC’s Venner: HAR DU HUSKET? At vores regnskabsår  gårfra 1. januar til 31. december, hvorfor kontingentet for 2022 skal være indbetalt inden udgangen af januar måned. Har du endnu ikke fået betalt for 2021, så er det ved at være sidste udkald. Kontingentet er kr. 100,- årligt for medlemskab af ABC's Venner. [...]

KONTINGENT 2022 og 20212021-12-13T14:56:04+01:00
Go to Top