AKTIVITETER

ABC’s Venner arrangerer hen over året en lang række forskellige aktiviteter, der har til formål at fremme de sociale relationer til sine medlemmer,  men i stor udstrækning også for at gøre det muligt at skaffe hjælpere til de arrangementer hvor ABC’s Venner medvirker i løbet af året.En del af arrangementerne er indtægtsgivende og udgør en stor del af grundlaget for eksistensen af ABC’s Venner.

Det har aldrig været nemt at engagere de mange hjælpere, der igennem tiden har hjulpet Vennerne – og tro os – det er ikke blevet nemmere med tiden.

Øgede krav fra arrangører har bevirket, at vi ikke har været i stand til at skaffe den nødvendige bemanding og derfor, i 2018, ikke har kunnet deltage ved f.eks. Kræmmermarkedet på Bellahøj samt ved Mandags-Race. En naturlig følge af dette er desværre også, at vi er blevet nødt til at skære lidt ned på vores aktiviteter.

I 2019 ved vi p.t. at vi skal hjælpe ved Stjerneløbet, Sjælsø Rundt samt igen, men i mindre omfang, også ved Veggerby Sport og Kultur’s “Mandags-Race og vi håber da, at der vil dukke endnu et par indtægtsgivende arrangementer op.

Mød derfor altid en opfordring til at være hjælper i en positiv ånd.

ANNONCE

DA ABC FIK NYE LOKALER

ABC’s nye lokaler i Energi Center Voldparken blev indviet med en reception lørdag den 7. oktober 2017.

Formanden for ABC’s-VennerErik Steen Jørgensen, bød velkommen til de ca. 60 fremmødte, og udtrykte en speciel tak til socialborgmester Jesper Christensen, der for snart mange år siden kørte som drengerytter for ABC og til Danmarks måske bedste cykelrytter nogensinde, Ole Ritter, der kørte hele sin amatørkarriere for ABC.

Formanden fortsatte med lidt historie fra tiden hvor ABC, for lidt over 40 år siden, flyttede til lokalerne i Voldparken og om hvor mange minder og ting der efter den lange opbevaring der, dukkede op da flytningen til de nye lokaler skulle foregå.

Herefter takkede han Københavns Kommune og Jesper Christensen for den hjælp og støtte der var blevet givet i forbindelse med flytningen og ligeledes blev der udtalt en stor tak til alle som har givet en hånd med ved det store arbejde.

LÆS MERE